Moje hnojiva

Hnojiva pro každou příležitost

Aktuality

Jak dopadly letošní sklizně, již většinou známe. Některé plodiny mile překvapily, jiné přinesly určité zklamání. Není však důvod, abychom na jejich pěstování zanevřeli. Naopak, je vhodné analyzovat příčiny a využít vhodná doporučení pro následující hospodářský rok.To platí již pro podzimní hnojení ozimých plodin. Odpovědi na otázky: "U kterých plodin se vyplatí podzimní hnojení? Které makroprvky...

Na startu záleží

Pátek
11. 9. 2020

Hnojení při setí – praxí ověřená technologie v souladu s aktuálními trendy Pro kvalitní založení porostu je kromě zvládnutého managementu posklizňových zbytků předplodiny a kvalitní přípravy půdy důležitý dostatek živin v období, kdy vzcházející rostlině docházejí zásobní látky ze semene a ta přechází na výživu vlastními kořeny. Dobré zajištění prvních fází růstu rostlin živinami včetně...

Všechny články >