Moje hnojiva

Hnojiva pro každou příležitost

Aktuality

Pro kvalitní založení porostu je kromě zvládnutého managementu posklizňových zbytků předplodiny a kvalitní přípravy půdy důležitý dostatek živin v období, kdy vzcházející rostlině docházejí zásobní látky ze semene a ta přechází na výživu vlastními kořeny. V současné době jsou již standardem technologie zajišťující umístění hnojiva pod osivo nebo vedle něj tak, aby živiny v něm obsažené byly v...

Založení porostů ozimé řepky je spojeno s péčí o její výživný stav. Potřeba živin souvisí s půdními podmínkami a aktuálním průběhem počasí, jelikož tyto faktory významně ovlivňují růst a vývin rostlin v podzimním období. Pro řepku je na podzim důležitý zejména dusík, a také mikroprvky mangan a bór. Při výběru hnojiv je vhodné zohledňovat také jejich vedlejší působení na rostliny i na půdní...

Všechny články >