Moje hnojiva

Hnojiva pro každou příležitost

Aktuality

Ing. Jindřich Černý, Ph.D. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin, ČZU v Praze   Průběh zimy a předjaří umožnil poměrně brzké aplikace dusíkatých hnojiv pro „regenerační“ hnojení. Oprávněné bylo včasné hnojení u ozimé řepky a ozimého ječmene. Přestože porosty ozimé pšenice deficit dusíku většinou nevykazovaly, pěstitelé využili průběžně přicházející srážky a dusíkaté hnojení již...

Vývoj půdního dusíku 2020

Středa
5. 2. 2020

Stav půdního dusíku: podobně jako v roce 2019 jsou po sklizni často velmi vysoké zásoby N v půdě (výrazné regionální / pozemkové rozdíly)   odběry na počátku listopadu již na řadě lokalit signalizovali zejména v řepkách nízké zásoby dusíku v půdě – potřeba podzimního přihnojení   lednové odběry potvrdili očekávané převážně nízké až velmi nízké zásoby půdního dusíku   U pšenic se pohybujeme na...

Všechny články >