Moje hnojiva

NP sol NP 8-24

NP sol NP 8-24 je čiré bezbarvé kapalné hnojivo obsahující dusík a fosfor. 

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti       Hodnota
Amonný dusík jako N v %            8,0
Fosfor jako P2O5 v %           24,0
pH zředěného roztoku (1:5)          6 až 8
Hustota v kg/l při 20 °C         cca 1,25

 

Rozsah a způsob použití

Hnojivo se aplikuje ve zředěném stavu zálivkou nebo postřikem a může se používat jak ke hnojení na povrch půdy, tak i k mimokořenové výživě. Je vhodné zejména k rostlinám náročným na fosfor a pro půdy s velmi nízkým až vyhovujícím obsahem fosforu.

Aplikační dávky

Aplikaci na list je vhodné provádět v ranních nebo večerních hodinách. Za intenzivního slunečního záření je u citlivých kultur nebezpečí popálení.

Plodina Dávkování v l/ha
Fazole, hrách     2-3
Okurky, cibule, rajčata a brambory     4-6
Jádroviny, peckoviny a vinná réva     3-6
Obilniny     4-6
Bobuloviny     3-4
Jahody     4-6
Olejniny a cukrovka     3-5

Při  použití pro foliární výživu pomáhá hnojivo řešit momentální deficit fosforu v kulturách. U jádrovin, konkrétně jabloní, je možné začít s aplikací na list ihned po odkvětu, jakmile se vytvoří listová plocha a aplikovat hnojivo lze až do července.

Při vhodných podmínkách pro aplikaci (viz výše) lze pro použití na list volit koncentraci 0,6% bez nebezpečí poškození kultur. Doporučujeme v tomto období aplikovat postřik v intervalech 14 dnů v závislosti na vjezdech do porostu. Pro obilniny doporučujeme aplikaci na jaře, kdy je hnojivo zdrojem rychle přístupného fosforu. Optimální je spojit výživu kultur s insekticidní nebo fungicidní ochranou (postřiky proti strupovitosti). S převážnou většinou insekticidů a akaricidů je hnojivo bez problémů a bez nebezpečí mísitelné, podobná je situace i u fungicidů. Přesto každému pěstiteli doporučujeme, aby si před vlastní aplikací vyzkoušel v menší nádobě, zda při použití hnojiva a ochranného přípravku nedojde k vysrážení účinné látky v závislosti na tvrdosti použité vody. Obecně platí, čím tvrdší voda, tím větší riziko.