Moje hnojiva

MOLYSOL

Nejvhodnější použití hnojiva je na začátku vegetace po olistnění kultur. Další aplikace provádíme v průběhu vegetace. Aplikuje se v dávkách 2 až 3 l koncentrátu na hektar minimálně ve 300 l vody.

Složení

Molybden jako Mo v % 4,0 (43,2 g/l)

pH zředěného roztoku (1 : 5)

5,5–7,5

 

 

Doporučené dávkování pro listovou aplikaci:

Plodina

Doba aplikací

Počet aplikací

Dávkování v l/ha

Řepka ozimá 

1. aplikace postmergentně, 2. aplikace do kvetení

2

1-2

Květák, kapusta   1. aplikace do kvetení, 2. aplikace do tvorby růžic 2 2
Jádroviny, peckoviny počátek růstu plodů 1 2
Hrách   preemergentně 1 2
Vojtěška v průběhu vegetace 2 2