Moje hnojiva

ZENFERT NS 13-29

Granulované hnojivo je světle nazelenalé barvy s nízkým obsahem chloridů.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Dusík celkový jako N v % hm. 13 %
Dusík dusičnanový jako N v % hm. 2,5 %
Dusík amonný jako N v % hm. 10,5 %
Vápník vodorozpustný jako CaO v % hm. 4,5 %
Síra celková jako S v % hm. 11,5 %
Síra celková jako SO3 v % hm. 29 %
Částice 2 – 6,3 mm v % hm. min. 90 %
Částice pod 1 mm v % hm. max. 3 %

 

Rozsah a způsob použití

Hnojivo je určené pro základní hnojení většiny zemědělských plodin. Použití tohoto hnojiva je optimální při předseťovém zpracování půdy při přípravě seťového lůžka, hnojení pod patu nebo v průběhu vegetace. Kromě hlavních živin, kterými jsou dusík a síra, obsahuje hnojivo vápník ve vodorozpustné formě a mikroživinu mangan, důležitou pro odnožování a větvení rostlin. Obsažené zeolity, unikátní přírodní materiály, pozitivně ovlivňují mechanicko – fyzikální parametry půdy a zvyšují efektivnost příjmu živin po celou dobu vegetace. Vysokou účinnost hnojiva lze očekávat na alkalických a neutrálních půdách.

Zeolit pozitivně ovlivňuje fyzikálně – chemické vlastnosti půd, a to zejména při jeho dlouhodobém opakovaném používání. Minerál zeolit po aplikaci hnojiva zůstává v půdě, kde:

 

Aplikační dávky

Kultura Dávka v kg/ha
ozimé obilniny (pšenice, ječmen) 250 -400
jarní obilniny (ječmen) 300 -400
olejniny (řepka, slunečnice, mák) 250 -400
kukuřice 700
brambory 250 -400
cukrová řepa 250-300
vinice, ovocné kultury 250-350
chmel (jednorázově po řezu) 600

Doporučení upravte dle lokálních podmínek, výsledků analýz půdy a rostlin.

Benefity opakované aplikace zeolitu

 

    Ke stažení