Moje hnojiva

FOSFOREČNÁ HNOJIVA

FOSFOR

Z hlediska agrochemického je fosfor označován jako „faktor plodnosti”, protože urychluje zrání, podporuje nasazení květů a přispívá k tvorbě pevných pletiv.

FOSFOR je přijímán rostlinami ve formě aniontů kyseliny trihydrogenfosforečné, převážně ve formě H2PO4 a HPO42-. Protože v půdním roztoku je fosforu velmi málo, je důležité to, aby pro odčerpání P z roztoku se tento dostatečně rychle doplňoval z pevné fáze. Vytvoření

bohaté kořenové soustavy je důležitým předpokladem pro příjem fosforu. Přijatý minerální P je rychle zabudován do organických sloučenin a takto transportován do míst jeho nejvyšší potřeby - do mladých listů, vegetačního vrcholu, později květů a semen. Fosfor má významné postavení v biochemických reakcích a v přenosu energie. Je proto pochopitelné, že při omezeném příjmu P rostlinami jsou narušeny významné procesy v rostlinách, hlavně související s fotosyntézou s důsledky snížení výnosů plodin a obsahu hlavních složek v produktech, pro které jsou pěstovány (cukr, škrob, bílkoviny aj.).

 

FUNKCE:

 

SYMPTOMY NEDOSTATKU:

 

SYMPTOMY NADBYTKU:

výjimečně na půdách (nad 2 VDJ/ha) může vázat mikroelementy za vzniku nerozpustných solí a způsobit tak jejich nedostatek.