Moje hnojiva

LOVODASA 26+13S

LOVODASA 26+13S je dusíkaté hnojivo s obsahem síry, tvořené směsí dusičnanu a síranu amonného. Hnojivo má podobu bělavých až nažloutlých granulí o velikosti 2 až 5 mm. Výrobek je povrchově upraven proti spékání.

Rozsah a způsob použití

Používá se k základnímu hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo je vhodné zejména pro rostliny s velkou spotřebou síry (řepka, hořčice, zelí, cibule, česnek pícniny, brambory).

Aplikační dávky

kultura dávka v kg/ha dávka v kg/ha
ozimá pšenice a  ozimý ječmen 120 – 180 na jaře 120 – 180 během vegetace
ozimá řepka, slunečnice 120 – 150 na jaře 180 - 250 během vegetace
okopaniny 150 – 220 na jaře 150 – 220 během vegetace
kukuřice na siláž 300 – 400 na jaře  
zeleniny 150 – 300  
cibuloviny 150 -  200  
bobovité plodiny 120 – 150  

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin).

 

Balení, doprava, skladování

Volně ložené hnojivo se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních  (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Balené se skladuje ve skladech v paletových jednotkách do výše max. 3,5 m. Chraňte před teplem. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.