Moje hnojiva

GSH NP 15-5+20S

Hnojivo je granulované směsné hnojivo. Je vyráběno z jednosložkových minerálních hnojiv se základními živinami jako je dusík a fosfor. Hnojivo je určeno k základnímu hnojení plodin s diferencovanými nároky na dusík.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
Amonný dusík jako N v % hm. 15,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném jako P2O5 v %  hm. 5,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v %  hm. 4,0
Sírany jako S v % hm. 20,0
Vápník jako CaO v % hm. 8,0
Částice od 1 mm do 5 mm v %  hm. min. 90,0
Částice pod 1 mm v %  hm. max.  3,0
Částice nad 10 mm v % hm.  0,0

Rozsah a způsob použití

Je nezbytné jej mělce až středně hluboko zapravit do půdy 7 až 14 dní před setím. Hnojivo najde uplatnění především na půdách slabě kyselých až neutrálních, popřípadě u plodin, vyžadujících slabě kyselou reakci. Je nutno též zohlednit i zásobení půdy fosforem a nároky pěstovaných plodin na tuto živinu. S ohledem na to, že hnojivo neobsahuje draslík, hodí se na půdy s vysokými zásobami této živiny. Je vhodné i při odděleném hnojení touto živinou, popřípadě se uplatní u plodin hnojenými vyššími dávkami statkových hnojiv, především kejdy. U náročnějších plodin se předpokládá přihnojování plodin dusíkem během vegetace.

Hnojivo je určeno pro základní každoroční hnojení plodin setých či sázených na jaře, náročných na dusík. Lze ho doporučit i tam, kde je používán systém zásobního hnojení fosforem, kde obsažený fosfor plní funkci startovací dávky v době klíčení a počátečním růstu rostlin. Vysokou efektivnost lze očekávat na půdách s vysokými zásobami přístupného fosforu v půdě.

Aplikační dávky

Kultura Dávky kg/ha
Jarní  obiloviny 300 - 600
Konzumní a průmyslové brambory * 400 - 700
Cukrovka, kukuřice * 500 - 800
Plodné chmelnice 400 - 700
Květák, zelí, celer, mrkev 600 - 800

* Předpokládá se hnojení hnojem v dávce 25-35 t/ha

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních postupů (např. rozbory půd a rostlin).