Moje hnojiva

DRASELNÁ SŮL 60%

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Obsah drasla (K2O)

min. 58,0 %

Obsah vody H2O

max. 1,0 %

Ve formě krystalické:

 

Obsah částic pod 1 mm

min. 95,0 %

Obsah částic nad 4 mm

max. 1,5 %

Ve formě granulované:

 

Obsah částic 1-5 mm

min. 95,0 %

Obsah částic pod 1 mm

max. 3,0 %

Obsah částic nad 10 mm

max. 0,0 %

 

Rozsah a způsob použití

V podstatě technická sůl - chlorid draselný - s obsahem 60 % oxidu draselného. Je tvořena krystalky nebo granulovaná v barvě bílé, bílošedé nebo načervenalé. Sypaná hmotnost 1030 kg/m3, sypný úhel 38o. Hnojivo obsahuje vodorozpustný draslík bez dalších balastních příměsí. Obsah chlóru se pohybuje kolem 40%. Používá se k základnímu hnojení a přednostně na půdách náchylných ke kornatění.

 

Aplikační dávky

Kultura

Dávka v kg/ha

Pšenice ozimá, žito

180 - 300

Ječmen

250 - 400

Řepka ozimá

200 - 350

Brambory

390 - 540

Cukrovka

480 - 770