Moje hnojiva

LISTOVÁ A SPECIÁLNÍ

 

Podpořte zdraví rostlin!

OSN vyhlásila rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin. Stejně jako u člověka, či zvířat je i u rostlin základem jejich zdraví a předpokladem vysokých výnosů vyvážená komplexní výživa.

Významným faktorem v podpoře zdravotního stavu rostlin jsou mikroelementy. Účastní se a ovlivňují enzymatické klíčové enzymatické procesy v rostlinách. Podporují příjem a využití hlavních živin jako je dusík či fosfor. Síra či měď jsou po staletí využívány pro své fungicidní účinky. Vzhledem k silnému tlaku na „ekologizaci“ evropského zemědělství budou tyto vlastnosti (vedlejší efekty) nabývat na významu. Vyzkoušejte si i Vy přínosy listových hnojiv. 

Naše tipy:Další doporučené kombinace žádejte u regionálních zástupců a poradců.

Mimokořenová výživa - používání listových hnojiv

Použití listových hnojiv má svoje opodstatnění v různých vývojových fázích polních plodin, zejména při zajištění výživy mikroelementy. Listová hnojiva nemohou nahradit základní hnojení, ale jejich úkolem je v rámci možností optimalizovat tvorbu a rozvoj kořenů, odnoží, stonků, kvality pylu a blizny ke zlepšení prorůstání pylové láčky do semeníku, zvýšení „nasávací schopnosti živin“ do plodů a semen. Významným vedlejším účinkem je omezení rozvoje chorob v průběhu vegetace. Díky tomuto komplexnímu působení má mimokořenová výživa významný vliv na množství a kvalitu sklízených plodin.

Pro správnou funkci a rychlost příjmu živin, obsažených v listových hnojivech, je důležitá jejich forma. Ta určuje rychlost jejich příjmu. Od listových hnojiv je požadováno, aby působení bylo okamžité a načasování zásahu tak mělo smysl. Je důležité používat hnojiva s obsahem biogenních i mikrobiogenních prvků. Aplikace jednotlivých mikroprvků je oprávněná ve specifických případech (hlavně bór, mangan, zinek, měď ...). Pro zajištění maximální účinnosti hnojiva je nutné propojit funkce jednotlivých prvků. Velmi důležitá je také koncentrace použité postřikové jíchy. Listová hnojiva mohou zvyšovat účinnost některých látek, ke kterým jsou přidávány (pesticidy, morforegulátory apod.).

Ke stažení