Moje hnojiva

KAINIT

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Draslík jako K2O

min. 9,9 %

Hořčík jako MgO

min. 4,1 %

Obsah částic 1-5 mm

min. 90,0 %

Obsah částic pod 1 mm

3,0 %

Obsah částic nad 10 mm

0,0 %

 

Rozsah a způsob použití

Přírodní draselná sůl s přírodním podílem kieseritu. Má narůžovělou barvu, bílé, šedé a červené krystaly.

Kainit je draselno-hořečnaté hnojivo chloridového typu určené k základnímu hnojení na lehčích a středních půdách, kde obsažený podíl hořčíku postačuje k pokrytí jeho potřeby. Obsahuje min. 9,9 % K2O a min. 4,1 % MgO jako základní živiny a 20 % Na a 4 % S jako vedlejší živiny v rostlinami přijatelných formách. Svým složením je určen hlavně pro pastvinářství. Kainit obohacuje půdy a krmiva hořčíkem a následně tak zlepšuje zdravotní stav a plodnost hospodářských zvířat. Zároveň zvyšuje toto hnojivo chutnost krmiv.

 

Aplikační dávky

Kultura

Dávka v kg/ha

Pícniny na orné půdě

700 - 900

Pastviny

700 - 900