Moje hnojiva

LOVOGREEN NPK 20-5-8 +2 MgO

Jemné granulované vícesložkové dlouhodobě působící hnojivo obsahující část dusíkaté složky veformě  močovinoformaldehydu pro hřišťové a okrasné trávníkové plochy či porosty pěstované na pozemcích podléhajících zpřísněným režimům ochrany vod.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota

Celkový dusík jako N v %

20,0

Dusík amidický jako N v %

5,0

Dusík amonný jako N v %

9,0
Dusík močovinoformaldehydový jako N v % 6,0
Fosfor rozpustný ve vodě a  neutrálním citranu amonném jako P2O5

5,0

Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % 3,0
Draslík jako K2O v % 8,0
Hořčík jako MgO v % 2,0
Bór v % 0,01

Měď v %

0,002

Železo v % 0,3

Zinek v %

0,002

Mangan v % 0,01
Částice od 1 mm do 4  mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 3,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Rozsah a způsob použití

LOVOGREEN je speciální granulované hnojivo se stopovými prvky určené ke hnojení trávníků o střední a vysoké intenzitě ošetřování. Dusíkatá složka zajišťuje pozvolné uvolňování dusíku v období 2 až 3 měsíců v závislosti na povětrnostních vlivech. Hnojivo je tedy vhodné pro hnojení trávníkových ploch v pásmech hygienické ochrany vod, kde je požadavek na minimální vyplavování nitrátůdo spodních vrstev půdy. Vysoký stupeň využití dusíku společně s obsahem železa a optimálním poměrem jednotlivých živin předurčuje hnojivo pro hnojení vysoce zatěžovaných hřišťových trávníků a okrasných ploch.

Hnojivo může být velmi přesně dávkováno při ruční aplikaci nebo za využití aplikační techniky v průběhu celého vegetačního období od března do listopadu. Pro dostatečné zásobení trávníku postačují 1 až 3 dávky během vegetace.  Při dodržení aplikačních dávek není riziko popálení trávníku. Závlaha po aplikaci podporuje okamžitý účinek hnojiva, neboť uvolněné živiny mohou být rostlinami okamžitě přijímány.

Aplikační dávky

Hnojivo je vhodné pro hnojení středně až vysoce zatěžovaných hřišťových trávníků jako jsou např. fotbalová a golfová hřiště, stejně jako okrasných trávníků v obytných a průmyslových zónách.

Oblast použití kg/100m2

Dávka hnojiv

g/m2 na 1 dávku

Počet dávek za rok Termín aplikace

Parky, veřejná zeleň

3 - 5

30 - 50

1 - 2

březen - srpen

Odpaliště (tee), foregreeny

3 - 4 30 - 40

3 - 4

březen - listopad

Travnatá hřiště

4 - 6 40 - 60 2 - 3

březen - listopad

Okrasné trávníky, fairway 3 - 5 30 - 50 1 - 3 březen - srpen