Moje hnojiva

GSH NPK 7-7-15+12S+0,5Fe

Speciální granulované vícesložkové NPK hnojivo se sírou, s přídavkem hořčíku a stopovou živinou železem (dusíkatá složka je obsažena ve formě amonné) určené pro podzimní přihnojení trávníků a rostlin náročných na vyšší obsah draslíku.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti

Hodnota

Síra celková jako S v % hm.

12,0

Síra vodorozpustná jako S v % hm.

   8,0

Částice od 1 mm do 4  mm v % hm.                    

 min. 90,0

Částice pod 1 mm v % hm.                                                              

   max. 3,0

Částice nad 10 mm v %  hm.                              

   max.   0,0

Rozsah a způsob použití

Hnojivo je určeno zvláště pro podzimní hnojení trávníků o střední intenzitě ošetřování, lze použít též pro výživu rostlin náročných na vysoký obsah draslíku. Vysoký stupeň využití dusíku společně s obsahem železa a hořčíku zajišťuje rozvoj chlorofylu a zdravý růst, navýšený obsah draslíku dává dobrý předpoklad pro vyšší pevnost a odolnost pletiv proti mechanickému poškození. Zároveň dochází ke zvýšení odolnosti proti chorobám v průběhu přezimování. Optimální poměr jednotlivých živin předurčuje hnojivo pro hnojení hřišťových trávníků, veřejných ploch a okrasných trávníků.

Hnojivo může být velmi přesně dávkováno při ruční aplikaci nebo za využití aplikační techniky na konci vegetace. Obsažený poměr živin zajistí dobrou kondici porostů před zimou a dobré přezimování.  Při dodržení aplikačních dávek není riziko popálení trávníku. Závlaha po aplikaci podporuje okamžitý účinek hnojiva, neboť uvolněné živiny mohou být rostlinami okamžitě přijímány.

Aplikační dávky

Oblast použití

kg/100m2

Dávka hnojiv g/m2 na 1 dávku

Počet dávek za rok

Termín aplikace

Parky, veřejná zeleň

Travnatá hřiště

Okrasné trávníky, fairway

3 - 5

4 - 6

3 - 4

30 - 50

40 - 60

30 - 40

2 - 3

2 - 3

2 - 3

srpen - listopad

srpen - listopad

srpen - listopad