Moje hnojiva

LOVOSOYA

Hnojivo obsahuje makro i mikroživiny ve vyváženém poměru vycházejícím z potřeb luskovin a je vhodné pro aplikaci postřikem. Po zředění se používá k průběžnému hnojení sóji, hrachu, fazolí, bobů apod. Vhodné je též pro hnojení víceletých porostů vojtěšek a jetelů. Hlavní pozornost je věnována živinám, které podporují symbiotickou schopnost rostlin a hlízkových bakterií vázat vzdušný dusík. Velký důraz je kladen na mikroelementy, především molybden. Železo a molybden jsou klíčovou součástí enzymu nitrogenáza, který umožňuje fixaci vzdušného dusíku. U rostlin pěstovaných na půdách s omezenou mobilitou železa (neutrální a alkalické) a v první trati po vápnění, a také při snížené dostupnosti molybdenu (kyselé nebo těžší půdy) může být schopnost fixace dusíku bez použití hnojiva LOVOSOYA omezena.

Hnojivo též velmi dobře účinkuje při potřebě zvýšení využití minerálního dusíku z půdy v podmínkách a obdobích omezujících fixaci vzdušného dusíku, tj. na počátku vegetace (před vytvořením kořenových hlízek), především u porostů bez „startovací“ dávky dusíku před založením porostu; v průběhu vegetace v chladnějším období nebo ve vlhkých půdách; pokud je bobovitá rostlina pěstována na pozemku poprvé (zejména sója), nebo dlouhou dobu po jiné bobovité plodině.

Živiny obsažené v  hnojivu (dusík, síra, bor, molybden, mangan a měď) ovlivňují procesy spojené s příjmem dusíku (rozvoj kořenů – N, B) a jeho využitím (přeměny dusíku v rostlinách, aktivace enzymu nitrátreduktáza – S, Mo, Fe, Cu, Mn). Výsledkem je přeměna nitrátového dusíku na aminokyseliny a jejich následné zabudování do bílkovin.

Vizuální nedostatky připomínají deficity dusíku, jsou však způsobeny nesprávným fungováním hlízkových bakterií, často způsobeným nedostatkem vhodných živin. Hnojivo LOVOSOYA je doporučený produkt pro doplnění těchto živin. Pro přesnou diagnostiku výživového stavu doporučujeme provést listové rozbory rostlin.

Vlastnost

Hodnota

Dusík celkový jako N v % hm.

5

Dusík močovinový jako N v % hm.

4

Fosfor celkový jako P2O5 v % hm.

5

Fosfor vodorozpustný jako P2O5 v % hm.

5

Draslík vodorozpustný jako K2O v % hm.

7,5

Síra vodorozpustná jako SO3 v % hm.

2,5

Bor jako B v % hm., jako sodná sůl a volná kyselina, vodorozpustný

0,200

Měď jako Cu v % hm., v chelátu s EDTA, vodorozpustný

0,300

Železo jako Fe v % hm., v chelátu s EDTA, vodorozpustný

0,300

Mangan jako Mn v % hm., v chelátu s EDTA, vodorozpustný

0,500

Molybden jako Mo v % hm., jako sodná sůl, vodorozpustný

0,500

Zinek jako Zn v % hm., v chelátu s EDTA, vodorozpustný

0,700

pH zředěného roztoku (1 : 5)

6,5 – 8,5

Hustota v kg/l při 20 °C

cca 1,26

 

Výhody:

 

Aplikace:

Základní jednorázová dávka činí 2 – 3 l/ha. Aplikace se může opakovat 2 – 6 krát v průběhu vegetace v závislosti na deficitu živin a podmínkách pro jejich přijatelnost rostlinami. Hnojivo se aplikuje v ranních nebo večerních hodinách. Za intenzivního slunečního záření a vysokých teplot hrozí u citlivých kultur nebezpečí popálení.

Pro aplikaci u polních plodin se doporučené dávky hnojiva ředí se 150 – 250 l/ha vody. V případě aplikace do vzrostlých pícnin se dávka může zvýšit na 5 l/ha a ředí se 300 – 400 l/ha vody.

    Ke stažení