Moje hnojiva

Příjem N - pokus pšenice

Pokus samotný napomáhá charakterizovat schopnost a potřebu pšenice ozimé přijímat dusík. 

V pokusu jsou zařazeny jak rozdílné dávky (postupně se u nižších dávek bude projevovat nedostatek – potřeba dohnojení) tak i formy hnojiv  resp. dusíku vč. stabilizovaných.

V rámci možností se budeme snažit doplnit i půdní zásobu N.

Monitoring výživného stavu pšenice ozimé v závislosti na dávce a typu hnojiva

Komentáře

17.6.

Náběh tradičních polních dní trochu narušil pravidelné vkládání informací o probíhajícím pokusu (monitoringu vývoje sledovaných porostů). V přiložených tabulkách a fotografiích najdete kromě tradičního měření NDVI také zajímavé výsledky rozborů N (S) min, které významně posouvají vypovídací schopnost pokusu. Všimnout si můžete např. fungování inhibitorů nitrifikace a to jak s pohledu zásob amonného dusíku, tak i síry u NS hnojiv. 

Nejvyšších hodnot NDVI bylo dosaženo na konci května, kdy porost se dostal do fáze metání, nyní budeme sledovat postupný pokles až do fáze zralosti. 

24.6.

Po delším období sucha a veder (viz grafy) přišly v průběhu týdne 2 intenzivnější srážky 12 a 18 mm; uvidíme tedy jaká bude ještě reakce; zejména u močovin a nižších dávek je patrné výraznější poškození (zasychající listy) resp. výrazněji nastupující proces zrání.

1.7.

Opět po týdnu bylo provedeno měření NDVI a začíná se naplňovat očekávání – vydatné srážky (za červen téměř 90 mm, z toho 74 mm v posledních 10 dnech v rámci 4 bouřek) se projevují v rámci variant a především mezi jednotlivými hladinami hnojení dusíkem - a to do žní nám zbývá možná ještě měsíc; Porost má tendenci poléhat, v okolí je vidět řada již výrazně prolehlých porostů a tak připomínám možnost jak uchránit kvalitu sklizně (v této fázi aplikovat „lepidlo“ + hnojiva s thiosíranovou formou např. 0,3 l/ha SPODNAM + 5 l/ha LOVOSUR + přidat min. 300 l vody).

22.7.

Dnes bylo provedeno poslední měření Greenseekerem tohoto pokusu – hodnoty se blíží zralosti (zralý porost vykazuje hodnotu NDVI 13-15); nyní již budeme čekat na žně resp. odběr a vyhodnocení kvalitativních parametrů jednotlivých variant. Komplexní výsledky pokusu vám představíme podle možností pravděpodobně někdy na počátku podzimu. Jasným fenoménem letošního ročníku (minimálně v dané lokalitě) jsou srážkové úhrny. Jen za poslední 3 týdny napršelo cca 124 mm což je o pár mm více než za první 3 měsíce pokusu (břen-květen) ! Celkový srážkový úhrn za sledované období činil 340 mm proti loňským 220 mm.

 

Průběžný monitoring - MĚŘENÍ Greenseeker 

ojo

Průběžný monitoring - MĚŘENÍ N(S) min

počáteční stav: N min (leden) - 37,6 mg/kg (tj. cca 150 kg N / ha)

odběry 26.5.2021

 

 

teplota půdy květenteplota půdy duben