Moje hnojiva

DRASELNÁ HNOJIVA

DRASLÍK

DRASLÍK je hlavní živinou, kterou do půdy a k potřebné výživě rostlin dodáváme draselnými hnojivy. Protože se draselná hnojiva převážně dobývají hornicky z přirozených ložisek solí, obsahují kromě hlavní živiny i další biogenní prvky (Mg, Ca, B a rovněž Na, Cl a další). Draslík je přijímán rostlinami jako kationt K+. Při vysokých koncentracích K v půdním roztoku může docházet ke zvýšenému příjmu draslíku, který je nazýván „luxusní konzum” a vede k omezení příjmu jiných kationtů (Na, Mg, Ca). Vlastní příjem K je kromě jeho koncentrace v půdním roztoku ovlivňován výrazně vlhkostí, teplotou a intenzitou slunečního záření. Proto se ukazují ve spotřebě a odběru K u jednotlivých druhů rostlin často značné ročníkové výkyvy jako důsledek rozdílných povětrnostních poměrů jednotlivých let. Celková potřeba draslíku jednotlivými druhy rostlin je značně rozdílná. Při dostatku K v rostlinách je lepší vyzrávání pletiv a zlepšuje se anatomická stavba pletiv - jsou silnější buněčné stěny, zmnožují se sklerenchymatické buňky a snižuje se nebezpečí poléhání obilovin, je nižší napadení škůdci. 

FUNKCE:

SYMPTOMY NEDOSTATKU DRASLÍKU

SYMPTOMY NADBYTKU:

brzdí příjem Mg2+, Ca2+, Mn2+, Zn2+, podporuje příjem NO3, Cl

Galerie