Moje hnojiva

LOVOFERT CN 15

LOVOFERT CN 15 (ledek vápenatý) je typickým hnojivem „na list“ s rychlým účinkem. Velmi příznivě působí na kyselejších půdách, neboť vápník z hnojiva zmírňuje účinek půdní kyselosti. Vzhledem k  velké pohyblivosti dusíku v půdě a nebezpečí vyplavování se nedoporučuje aplikace vyšších dávek ledku vápenatého na lehkých písčitých půdách, v oblastech s vysokým úhrnem srážek a všeobecně jednorázových dávek nad 300 kg/ha.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti

Hodnota

Celkový dusík jako N v %       .

15,0

Amonný dusík jako N v %

1,2

Dusičnanový dusík jako N v%

 13,8

Vápník vodorozpustný jako CaO v %                    

 26,0

Doporučení pro aplikaci

Doporučuje se především k regeneračnímu hnojení ozimů, k pozdnímu (kvalitativnímu) přihnojení obilnin, k přihnojení zesláblých porostů jetelovin, k přihnojení cukrovky, krmné řepy, máku, kukuřice, směsek na zeleno, lučních porostů, zeleniny i operativnímu odstranění nedostatku vápníku ve výživě rostlin.

Aplikační dávky

kultura

dávka v kg/ha

Ovocné stromy vzrostlé

200-500 - 2 aplikace-při květu a na začátku plodu

Melouny, dýně

180-240

Ječmen jarní

250 - 400  na jaře

Pšenice jarní

150 - 200  na jaře, 200 – 250 během vegetace

Okopaniny

250 - 400  na jaře, 250 – 400 během vegetace

Louky a pastviny

200 - 600  na jaře, 300 – 600 během vegetace

Kořenová zelenina, košťáloviny

180 - 360  během vegetace

Plodová zelenina

180 - 240  během vegetace

Cibulová a listová zelenina

max. 180   během vegetace

Rané brambory

max. 180   během vegetace

Luskoviny

max. 140   během vegetace

Jádroviny, peckoviny, drobné ovoce

180 - 360  během vegetace (podle stupně plodnosti)

Jahody

max. 360   během vegetace

Vinná réva

50 -100     během vegetace