Moje hnojiva

Lovo CaN

Lovo CaN je kapalné hnojivo obsahující dusík a vápník v rychle působící formě.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti       Hodnota
Celkový dusík jako N v %             7,0
Celkový vápník jako CaO v %           13,0
pH zředěného roztoku  (1:5)            6 -9
 Hustota v kg/l při 20 °C           cca 1,34

Rozsah a způsob použití

Hnojivo se uplatňuje při předseťovém hnojení a k přihnojení obilnin dusíkem, především na kyselejších půdách a v chladnějších podmínkách, zejména při regeneračním hnojení ozimého ječmene a při produkčním hnojení ozimého a jarního ječmene. Je též vhodné k přihnojování trvalých travních porostů po seči.  Specifické použití je k mimokořenové výživě zahradních plodin. U jabloní se osvědčil postřik proti hořké pihovitosti. Dobrý účinek hnojiva byl zaznamenán u paprik a rajčat proti vrcholové hnilobě plodů. Jemný zákal netvoří pevný sediment a není na závadu použití hnojiva.

Aplikační dávky

Doporučená koncentrace hnojiva ve formě postřiku je následující:

Plodina Doba aplikací Počet aplikací Dávkování v l/ha
Okurky 1. po nasazení plodů, další opakovat po 14 dnech     3     2-4
Řajčata, papriky začátek kvetení, další opakovat po 14 dnech     4-6     3-6
Réva vinná 1. po odkvětu, další současně s pesticidy     3     4-5
Jabloně od poloviny července, opakovat vždy po 14 dnech     5-6     3-6
Ozimý ječmen

regenerační hnojení

produkční hnojení

    1

    1

    200

    100

Jarní ječmen produkční hnojení     1     200
Ozimá pšenice

regenerační hnojení

produkční hnojení

    1

    1

    250

    150

Řepka ozimá BBCH 15-19     1     50