Moje hnojiva

ORGANICKÁ HNOJIVA

Zelené hnojení

Při zeleném hnojení jsou zaorávány celé rostliny s cílem obohatit půdu o organické látky a živiny. Pěstuje se nejčastěji formou meziplodin. Zaorání provádíme co nejpozději, optimálně v době, kdy teplota klesne pod 10◦C. Před zaoráním je nutné porost pokosit a rozsekat talířovými branami. Hmotu je potřeba dokonale zapravit do půdy.

 

Sláma

Sláma obsahuje 80-82% organických látek. Z hlavních živin obsahuje zejména draslík. Při zaorání je nutné u slámy obilovin upravit poměr C:N na 20-30:1. Složení jednotlivých druhů ukazuje tabulka:

Průměrné chemické složení slámy v % (RICHTER, ŘÍMOVSKÝ, 1996)

Druh slámy Sušina Organické látky N P K Ca Mg C:N
Obilniny 86 82 0,45 0,09 0,79 0,24 0,06 80 - 100
Kukuřičná 85 80 0,48 0,16 1,26 0,32 0,14 60 – 80
Řepková 84 80 0,56 0,11 0,85 0,81 0,16 60 – 80
Luskoviny 86 81 1,33 0,16 1,07 0,91 0,16 20 – 25Kompost

Komposty jsou organická hnojiva tvořená směsí organických látek a zeminy v níž probíhají humuso-tvorné procesy.

Kvalitní kompost by měl vykazovat tyto parametry: