Moje hnojiva

Aktuality

Konference Racionální použítí hnojiv začíná zítra

Již tento čtvrtek můžete navštívit tradiční konferenci věnované problematice výživy a hnojení rostlin (podrobnosti viz přiložená pozvánka). Konference se koná v reprezentativních prostorech nově zrekonstruované auly ČZU, které je zároveň zárukou dostatečného prostoru pro bezpečné konání akce. Přesto prosím o dodržování platných „COVID“ předpisů a ohleduplnost vůči ostatním, pokud se necítíte dobře zvažte svoji účast.  

Přečíst celé >

Konference: Racionální použití hnojiv

Ve čtvrtek 2. prosince proběhne v aule České zemědělské univerzity již 27. ročník Konference Racionální použití hnojiv, jejímž garantem je Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin ČZU v Praze a dlouholetým partnerem AGROFERT a Lovochemie.

Přečíst celé >

Hnojit lze i po zákazu hnojení

V letošním roce bylo zakládání porostů řepek na mnoha lokalitách náročné vzhledem ke krátkému období mezi sklizní předplodiny a výsevem. Na rozdíl od ročníků s „normálním“ průběhem sklizně bylo méně času na kvalitní zpracování půdy s narušením utužené podorniční vrstvy, což se může projevit v dalším vývoji porostů. Výjimkou nebylo ani pozdní setí v průběhu první dekády měsíce září. Zejména na pozemcích s vysokým výnosem předplodiny a na lehčích půdách jsme pozorovali snížený obsah minerálního dusíku, na půdách s dostatkem organické hmoty naopak probíhala intenzivní mineralizace.

Přečíst celé >

Doporučení pro agronomy

Představujeme vám možnosti pro podzimní hnojení porostů ozimých řepek, zakládání ozimých pšenic z pozdních výsevů a aplikaci organických a statkových hnojiv.

Přečíst celé >

Podzimní podpora porostů řepky olejné 

Na konci září a začátkem října je čas na prohlídky porostů ozimé řepky s cílem zhodnotit jejich stav a navrhnout opatření vedoucí k dobrému vývoji v následujícím období a zejména k dobrému přezimování

Přečíst celé >

Dnes začíná Den zemědělce

Zveme Vás do Kámene 

 

Představujeme  novinky z naší produkce. Vidět zde mimo jiné můžete jak fungují naše hnojiva či vybrané hybridy kukuřice.

 

Přečíst celé >