Moje hnojiva

Aktuality

Správný výběr hnojiva

Správný výběr hnojiv zajistí lepší růst rostlin i při méně vhodných podmínkách.

Průběh počasí na konci března umožnil dobře zvládnout jarní práce. Zakládání porostů, hnojení, nezbytná ochrana rostlin. Nenechejte se však uspokojit „na první pohled“ vhodnými podmínkami. Některé faktory negativně ovlivňují růst rostlin, a proto je nezbytné zlepšit jejich výživný stav a podpořit fyziologické procesy. Na co je potřeba se zaměřit a proč?

V přiloženém Doporučení pro agronomy se dozvíte více o:

Přečíst celé >

Druhá polní vycházka

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a omezením pohybu a setkávání osob jsme nemohli pozvat zájemce z řad zemědělské praxe tak jako v jiných letech na polní vycházky. Porosty jsme proto procházeli samostatně pouze za podpory místního zástupce ZZN a agronoma příslušného podniku, který nám poskytnul údaje k porostům. Podporu a konzultace v oblasti fytopatologie nám pak již na dálku poskytnul ing. Karel Říha, který posoudil zaslané fotografie.

Přečíst celé >

Odstartovala sezona vysokého příjmu živin Nový demonstrační pokus, který můžete využít i pro orientační nastavení termínu a dávky hnojení nejen pšenice ozimé.

Pokus samotný napomáhá charakterizovat schopnost a potřebu pšenice ozimé přijímat dusík. 

V pokusu jsou zařazeny jak rozdílné dávky (postupně se u nižších dávek bude projevovat nedostatek – potřeba dohnojení) tak i formy hnojiv  resp. dusíku vč. stabilizovaných.

V rámci možností se budeme snažit doplnit i půdní zásobu N.

Přečíst celé >