Moje hnojiva

Aktuality

Připravte se na podzim - doporučení Lovochemie

Jak dopadly letošní sklizně, již většinou známe. Některé plodiny mile překvapily, jiné přinesly určité zklamání. Není však důvod, abychom na jejich pěstování zanevřeli. Naopak, je vhodné analyzovat příčiny a využít vhodná doporučení pro následující hospodářský rok.To platí již pro podzimní hnojení ozimých plodin.

Odpovědi na otázky: "U kterých plodin se vyplatí podzimní hnojení? Které makroprvky a mikroprvky na podzim doplnit ? naleznete v přiloženém souboru

Přečíst celé >

LOVOSTART – kvalitní a osvědčené hnojivo „pod patu“

Pro kvalitní založení porostu je kromě zvládnutého managementu posklizňových zbytků předplodiny a kvalitní přípravy půdy důležitý dostatek živin v období, kdy vzcházející rostlině docházejí zásobní látky ze semene a ta přechází na výživu vlastními kořeny. V současné době jsou již standardem technologie zajišťující umístění hnojiva pod osivo nebo vedle něj tak, aby živiny v něm obsažené byly v dosahu kořenové soustavy vzcházejících rostlin. Tzv. „hnojení pod patu“ lze nahradit i plošnou aplikací startovacích hnojiv avšak za předpokladu zvýšení dávky hnojiva a jeho mělkého zapravení do půdy.

Přečíst celé >