Moje hnojiva

LEFERT, organominální hnojivo

LEFERT je granulované organominerální hnojivo na bázi oxihumolitu s přidanými základními rostlinnými živinami. Obsahuje draslík ve formě síranu draselného a je bez chloridů.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost hodnota
Celkový dusík jako Ň v % min. 6,0
Dusík nerozpustný ve vodě jako N v % min. 2,4
Fosfor rozpustný v 2 % kyselině citronové jako P2O5 v % min. 3,0
Draslík jako  K2O v % min. 5,0
Hořčík jako MgO v % min. 1,5
Huminové látky v %. min. 6,0
Částice 1 – 5 mm v % min.. 90,0
Částice pod  1 mm v %  max. 3,0

Rozsah a způsob použití

LEFERT se doporučuje k základnímu hnojení na počátku vegetace při předseťové přípravě nebo před výsadbou zapravením do půdy. Hnojivo může být aplikováno jako základní k uhrazení 60 – 100 % dávky dusíku. Při stanovení potřeby hnojení dusíkem je vhodné využít normativů, případně rozborů půd na dusík.

Aplikační dávky

1. Pěstování zeleniny

Hnojivo LEFERT je vhodné k základnímu hnojení na počátku vegetace zapravením do půdy 3 – 5 cm hluboko. Rozhodující je dávka dusíku, která se řídí druhem pěstované zeleniny.

Druh zeleniny dávka t/ha
zelí, květák, okurky 2,0  -  2,5
kapusta hlávková i růžičková, kedlubny, cibule 1,6  - 2,0
papriky, rajčata, celer 1,6 - 2,0
česnek, mrkev, petržel, salát, špenát, ředkvičky 0,5 - 0,8
rychlená zelenina (podle druhu a zásoby dusíku) 0,6 - 3,0

 

2. Hnojení ovoce

Pro výsadbu stromku nebo keře se vyhloubí jamka 45 cm široká a 35 cm hluboká. Vykopaná zemina se smíchá s 300 g hnojiva a kořeny v jamce se zasypou. Hnojivo LEFERT se aplikuje každý rok časně zjara na plochu, kterou zaujímá plocha stromu nebo keře a zapraví se do půdy 3–5 cm hluboko. Jahodník se hnojí celoplošně a maliník v pásech o šířce 1 m.

Ovoce dávky v g/m2
jahodník         130 – 200
ostružiník, maliník         130 –200
Ovocné stromy  dávky v g na plochu koruny
jabloně, hrušně průměr koruny 1 m – nad 4,8 m     150 - 4200
peckoviny, bobuloviny, ostatní ovoce průměr koruny 1 m – nad 4,8 m     200 – 9000

 

3. Vinná réva - 1  t/ha

 

4. Brambory a obiloviny

Aplikuje se před sadbou nebo setím v dávce 1–2 t/ha. U brambor se doporučuje aplikace na podzim.

 

5. Pěstování chmele

Aplikace na podzim v dávkách 1 -1,5 t/ha

 

6. Okrasné zahradnictví

Kultura dávka v g/m2
přihnojování dřevin, venkovní květiny 100-200
trvalky, letničky 100-200
vřesovité rostliny 100-200
skleníkové rostliny (hrnkové) 100-200

 

7. Lesnictví

lesní školky - 250 g/m2

lesní porost - 1–2 t/ha