Moje hnojiva

HYPERKORN

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Celkový obsah P2O5

min. 26,0 %

Celkový obsah MgO

min. 3,0 %

Kys. fosforečná citron. rozpustná P2O5

min. 5,0 %

Obsah částic 2-5 mm

min. 90,0 %

Obsah částic pod 1 mm

max. 1,0 %

 

Rozsah a způsob použití

Hnojivo patří do skupiny „hyperfosfátů” s fosforem rozpustným ve 2 % kyselině citronové. Vyrábí se ultrajemným mletím přírodních měkkých fosfátů ve speciálních mlýnech s následnou granulací. Granulát se při styku s vlhkostí rozpadá na původní jemné částice. Kromě fosforu a vápníku obsahuje i další živiny (hořčík, sodík a stopové prvky). Jedná se o hnojivo s velmi malým podílem lehčeji rozpustného fosforu, a proto uvolňování fosforu jako živiny do půdy a pro rostliny je velmi pozvolné. Proto je velmi vhodné do kyselých půd jako základní hnojení na orné půdě, loukách i pastvinách. Některých těžce rozpustných forem lze použít i k zásobnímu hnojení trvalých porostů, případně i jetelovin a luskovin.

 

Aplikační dávky

Kultura

Dávka v kg/ha

Obilniny

250 - 300

Kukuřice

350 - 400

Luskoviny, brambory

250 - 350

Řepka ozimá, kukuřice

350 - 400

Pícniny

400 - 500