Moje hnojiva

LOVOSTART GSH NP 6-28+7S

Vícesložkové granulované hnojivo s obsahem síry jako sírany, stopovými živinami a přídavkem huminových kyselin.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota

Amonný dusík jako N v % hm.

6,0

Fosforečnan rozpustný ve vodě a neutrálním  citranu amonném jako P2O5 v %  hm.                                       

28,0

Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v %  hm.

27,0

Sírany jako S v % hm.

7,0

Hořčík jako MgO v % hm.

 2,0

Vápník jako CaO v % hm.

11,0

Mangan jako Mn v % hm.

0,1

Zinek jako Zn v % hm.

0,2

Bor jako B v % hm.

0,05

Molybden jako Mo v % hm.

0,02

Částice od 1 mm do 5 mm v %  hm.             

min. 90,0

částice pod 1 mm v %  hm.                          

max. 3,0

částice nad 10 mm v %  hm.                                         

 0,0

Rozsah a způsob použití

Hnojivo je určené pro základní hnojení většiny zemědělských plodin na půdách s nízkým obsahem fosforu nebo u plodin náročných na množství fosforu. Použití tohoto hnojiva je optimální při zapracování do půdy při přípravě seťového lůžka či hnojení pod patu. Obsažené huminové látky, které jsou ve vodorozpustné formě, napomáhají rozvoji kořenového systému a zvyšují efektivnost příjmu živin po celou dobu vegetace. Vysokou účinnost lze očekávat na slabě kyselých a neutrálních půdách. 

Aplikační dávky

Kultura

Dávky kg/ha

Ozimé obiloviny           

150 -250

Olejniny

150 - 250

Startovací dávka N u luskovin 

150 - 250

Brambory konzumní a průmyslové

250 - 300

Cukrovka, kukuřice

250 - 300

Vinice, ovocné kultury

250 - 350

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních postupů (např. rozbory půd a rostlin).