Moje hnojiva

HNOJIVA 2.0

Každý den lze udělat něco lépe. I s dusíkatými hnojivy.

Rostoucí tlak na snižování nákladů, nižší vyrovnávací platby, vyšší náklady na provozní prostředky, nízké výrobní ceny požadované na trhu a v neposlední řadě rostoucí požadavky na ekologické aspekty hnojení – to jsou největší úkoly, před nimiž dnes zemědělské podniky stojí. Požadují se proto řešení, která ušetří pracnost, sníží náklady, zvýší výnosy a současně budou šetrnější k životnímu prostředí.

Efektivnější a ekologičtější hnojení se stabilizovaným dusíkem

Význam a přínos

Ekonomický
 
Environmentální
 
Inhibitor ureázy
Inhibitor ureázy (2-NPT) zpomaluje přeměnu močoviny na amoniak o jeden až dva týdny. Vytvořený amoniak se může proto lépe vázat v sorpčním komplexu. Riziko ztrát amoniaku je téměř vyloučeno. Dobrá stabilita účinné látky 2-NPT v granulích hnojiva zajišťuje dobrou účinnost i po více než desetiměsíční době skladování.
 
Inhibitor nitrifikace
Inhibitor nitrifikace zpomaluje přeměnu dusíku amonné formy na mobilní nitrát o šest až deset týdnů. Riziko nebezpečí vyplavování dusičnanů a ztrát denitrifikací ve formě oxidu dusného nebo N2 je tak značně sníženo. 
 

    Další informace

    Ke stažení