Moje hnojiva

ALZON neo-N

Močovina s inhibitorem nitrifikace (MPA) a inhibitorem ureázy (2-NPT).

 

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Dusík amidický(N)

46,0 %

Obsah biuretu

max. 1,2 %

Obsah částic 1,6 – 5,0 mm

min 95 %

 

Rozsah a způsob použití

Dusík v ALZON® neo-N je chráněn proti veškerým ztrátám díky inovativní stabilizaci dusíku, která zajišťuje jeho vysokou využitelnost. Tím se zvyšuje bezpečnost použití tohoto hnojiva, přináší lepší využití aplikovaného dusíku, vyšší výnosy a zároveň chrání životní prostředí.

 

Inhibitor ureázy (2-NPT)

Inhibitor ureázy (2-NPT) zpomaluje přeměnu močoviny na amoniak o jeden až dva týdny.

Vytvořený amoniak se může proto lépe vázat v sorpčním komplexu. Riziko ztrát amoniaku je téměř vyloučeno. Dobrá stabilita účinné látky 2-NPT v granulích hnojiva zajišťuje dobrou účinnost i po více než desetiměsíční době skladování.

 

Inhibitor nitrifikace (MPA)

Inhibitor nitrifikace (MPA) zpomaluje přeměnu dusíku amonné formy na mobilní nitrát o šest až deset týdnů. Riziko nebezpečí vyplavování dusičnanů a ztrát denitrifikací ve formě oxidu dusného nebo N2 je tak značně sníženo.

 

ALZON® neo-N se vyplatí z několika důvodů. Nezáleží na tom, zda je příliš sucho nebo příliš vlhko. Toto hnojivo do každého počasí Vám zajistí vysoké výnosy, dobrou kvalitu sklizně a vyšší odběry dusíku. Optimální obsahy N-látek jsou důležité zejména pro velké pekárny, jako Lieken či Penam. Kromě toho mohou být dílčí dávky slučovány. To umožňuje větší flexibilitu v termínech hnojení, šetří čas a tím i peníze.

 

ALZON® neo-N můžete použít pro všechny plodiny a aplikovat každým rozmetadlem hnojiv. Značková kvalita hnojiva poskytuje vynikající rozptylové vlastnosti. To umožňuje velkou rozmetací šířku a rovnoměrné hnojení. U intenzivního pěstování řepky a obilí použijte stejné množství dusíku jako u konvenčních dusíkatých hnojiv. Řepku můžete hnojit ve včasných termínech hnojení, před začátkem vegetačního období jednou sloučenou dávkou ALZON® neo-N. Pokud je třeba zajistit rychlou regeneraci či doplnit síru, lze použít pro první dávku hnojivo LAD 27 případně DASA (200-300 kg/ha) a až jako druhou dávku aplikovat o cca 14 dní později ALZON® neo-N. U ozimých obilovin použijte ALZON® neo-N v jedné až dvou dávkách. U potravinářských obilovin a vysokých dávek dusíku (160 kg / ha N) se provádí dohnojení od stádia BBCH 32 - 39. V suchých oblastech se osvědčil dřívější termín, ve vlhčích oblastech a s cílem dosáhnout vysoké kvality je výhodný termín pozdější. U cukrové řepy a kukuřice lze snížit množství dusíku o 10 až maximálně 20 % bez ztráty výnosu. Díky stabilizaci dusíku máte také větší flexibilitu v termínech aplikace a můžete hnojení časově posunout.

 

Aplikační dávky

Kultury

Aplikační dávky kg/ha N

ALZON® neo–N kg/ha

Termín aplikace

Řepka

125 – 180

270 – 380

Jedna dávka na začátku vegetačního období

Ozimá pšenice

125 – 180

270 – 380

Jedna dávka na začátku vegetačního období nebo rozdělená dávka 50-60 % na začátku vegetačního období a 40 - 50 % později. (Potravinářské pšenice zpravidla dvě dávky)

Ozimý ječmen

90 – 160

190 – 340

 

Ozimé žito

90 – 160

190 – 340

 

Jařiny

70 – 150

150 – 320

Jedna dávka před nebo krátce po zasetí popř. výsadbě

Sladovnický ječmen

50 – 100

110 – 210

Kukuřice

100 – 160

210 – 340

Brambory

90 – 160

190 – 340

Cukrová řepa

80 – 160

170 – 340

Cca 2 týdny před setím

 

Doporučení upravte dle lokálních podmínek, výsledků analýz půdy a rostlin.

    Ke stažení