Moje hnojiva

ENSIN®

Současná vrcholná inovace hnojiva DASA, která se stala významným pomocníkem v místech, kde bývá problém s aplikací hnojiv v čase (mokré pozemky, poddimenzovaná aplikační technika atd.). Umožňuje spojit dávky regeneračního a kvalitativního hnojení nebo se naopak velmi dobře uplatní v sušších oblastech spojením produkční a kvalitativní dávky hnojení. Vzhledem k obsahu části dusíku v nitrátové formě lze již při dávkách 400-500 kg hnojiva zajistit včasné a dostatečné nastartování porostů cca ve stejné intenzitě jaké známe u nejpoužívanějšího hnojiva LAV/LAD v používané dávce 220-280 kg/ha.

HNOJIVO ES

Granulované dusíkaté hnojivo s obsahem S a s inhibitory nitrifikace DCD (dikyándiamid) a TZ (triazol) v poměru 10:1. Zelený, povrchově upravený granulát.

Rozsah a způsob použití

Hnojivo se stabilizovaným N a obsahem S je vhodné na pozdní podzimní, regenerační jarní, základní předseťové hnojení, případně přihnojení během vegetace polních plodin náročných na S (řepka, obilniny, slunečnice, kukuřice, okopaniny). Dusík je uvolňovaný postupně v závislosti na půdně-klimatických podmínkách, čímž se zvyšuje jeho využitelnost a snižují se ztráty vyplavením a únikem do ovzduší.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Celkový dusík (N)

26,0 %

Z toho amonný (N)

18,5 %

dusičnanový (N)

7,5 %

Síra jako (S) vodorozpustná

13,0 %

Obsah částic (2 – 5 mm)

min. 90, 0 %

    Ke stažení