Moje hnojiva

LOVOGREEN NPK 10-5-20+4 MgO

Speciální granulované vícesložkové hnojivo s hořčíkem a stopovými živinami obsahující část dusíkaté složky ve formě očovinoformaldehydu pro hřišťové a okrasné trávníkové plochy či porosty pěstované na pozemcích podléhajících zpřísněným režimům ochrany vod.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti Hodnota
Částice od 1 mm do 4  mm v % hm. min.    90,0
Částice pod 1 mm v % hm. max.       3,0
Částice nad 10 mm v %  hm. max.      0,0

Rozsah a způsob použití

LOVOGREEN je speciální granulované hnojivo se stopovými prvky určené ke hnojení  trávníků o střední a vysoké intenzitě ošetřování. Dusíkatá složka zajišťuje pozvolné uvolňování dusíku  v období vegetačního klidu dle potřeb porostů v závislosti na klimatických vlivech. Hnojivo je tedy vhodné pro hnojení trávníkových ploch v pásmech hygienické ochrany vod, kde je požadavek na minimální vyplavování nitrátů do spodních vrstev půdy. Vysoký stupeň využití dusíku společně s obsahem železa a optimálním poměrem jednotlivých živin předurčuje hnojivo pro hnojení vysoce zatěžovaných hřišťových trávníků a okrasných ploch.

Hnojivo může být velmi přesně dávkováno při ruční aplikaci nebo za využití aplikační techniky na konci vegetace. Obsažený poměr živin zajistí dobrou kondici porostů před zimou a dobré přezimování.  Při dodržení aplikačních dávek není riziko popálení trávníku. Závlaha po aplikaci podporuje okamžitý účinek hnojiva, neboť uvolněné živiny mohou být rostlinami okamžitě přijímány.

Aplikační dávky

Hnojivo je vhodné pro hnojení středně až vysoce zatěžovaných hřišťových trávníků jako jsou např. fotbalová a golfová hřiště, stejně jako okrasných trávníků v obytných a průmyslových zónách.

Oblast použití kg/100m2

Dávka hnojiv g/m2 na 1 dávku

Počet dávek za rok Termín aplikace

Parky, veřejná zeleň

3 - 5

30 - 50 1 - 2 srpen - listopad

Odpaliště (tee), foregreeny

4 - 6 40 - 60 2 - 3

srpen - listopad

Travnatá hřiště

4 - 6 40 - 60 2 - 3

srpen - listopad

Okrasné trávníky, fairway 3 - 4 30 - 40 1 - 2 srpen - listopad