Moje hnojiva

ZEORIT NPK 8-10-10+9S

Vícesložkové granulované NPK hnojivo s obsahem síry, vápníku a přírodního zeolitu.

 

 Přínos zeolitu:

 

Doporučuje se především:

 

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Amonný dusík jako N v % hm.

8

Fosforečnan rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném jako P2Ov % hm.

10,5

Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v % hm.

10

Draslík rozpustný ve vodě jako K2O v % hm.

10

Sírany jako S v % hm.

9

Vápník jako CaO v % hm.

2,5

Částice od 2 mm do 6,3 mm v % hm. (min.)

90

Částice pod 1 mm v % hm. (max.)

3

Částice nad 10 mm v % hm.

0

 

Rozsah a způsob použití

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních postupů (např. rozbory půd a rostlin).

 

Aplikační dávky

Plodina

Dávka kg/ha

Ozimé obiloviny

250 - 400

Jarní obiloviny

250 - 400

Olejniny

250 - 400

Brambory konzumní a průmyslové

250 - 400

Cukrovka, kukuřice

250 - 400

Mák

250 - 400

Chmel

200

Vinice, ovocné kultury

100 - 200

    Ke stažení