Moje hnojiva

PRODUKTY

Hnojiva v koncernu

Hnojiva již od samého počátku hrají v AGROFERTU klíčovou roli. Do koncernu patří 6 výrobních závodů ve 4 zemích. V rámci Evropy jsme druhým největším výrobcem minerálních dusíkatých hnojiv s obchodním zaměřením především na oblast střední Evropy. Velký důraz klademe na oblast výzkumu a vývoje. Prosazujeme odpovědné podnikaní s důrazem na ekologii, redukci znečištění ovzduší, půdy či vodních zdrojů.

Lovochemie, a.s.

Lovochemie je největším výrobcem hnojiv v České republice a svým výrobním programem výrazně přispívá k rozvoji českého zemědělství. V současné době je hlavním zaměřením Lovochemie výroba a prodej dusíkatých a vícesložkových hnojiv v pevné i kapalné formě.

Více na www.lovochemie.cz

Duslo, a.s.

Duslo patří mezi nejvýznamnější podniky v chemickém průmyslu na Slovensku. Historie Dusla se datuje od roku 1958, kdy byly položeny základy nového závodu na výrobu dusíkatých hnojiv. Dnes Duslo Šaľa patří mezi výrobce hnojiv evropského významu.

Více na www.duslo.sk

SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH

SKW je největší producent močoviny a amoniaku v Německu. Portfolio produktů zahrnuje širokou paletu specialit zemědělské a průmyslové chemie. Výroba se opírá o vlastní výzkumné a vývojové oddělení se zemědělským aplikačním výzkumem.

Více na www.skwp.de

 

IKR Agrár Kft.

Společnost IKR Agrár zajišťuje komplexní zemědělský servis a patří k největším společnostem svého druhu na maďarském trhu. V rámci pronajaté výrobny zajišťuje pro koncern AGROFERT výrobu NPK hnojiv.

www.ikragrar.hu

VUCHT a.s.

Výzkumný ústav chemicko-technologický primárně představuje vývojovou a výzkumnou základnu pro Duslo a Lovochemii. V rámci maloprovozu vyrábí speciální kapalná a peletizovaná hnojiva. Dále poskytuje komplexní služby v oblasti vývoje a výzkumu technologií pro chemický průmysl a energetiku.

Více na www.vucht.sk