Moje hnojiva

LOVOSUR

LOVOSUR je univerzálním hnojivem, aplikuje se zálivkou nebo postřikem. Je vhodný pro kořenovou i mimokořenovou aplikaci k rychlému doplnění deficitního dusíku a síry.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Dusík celkový (jako N) v %

15,0

Dusík amoniakální (jako N) v %

10,0

Dusík amidický (jako N) v %

5,0

Síra celková (jako S) v %

22,0

pH zředěného roztoku (1:5)

7,0 – 9,0

Hustota v kg/l při 20°C

cca 1,32

Rozsah a způsob použití

Po zředění se používá k základnímu hnojení při pěstování většiny plodin a kultur. Síra je obsažena v thiosíranové formě. Doprovodným účinkem této formy síry je zvýšení odolnosti rostlin proti houbovým onemocněním a některým savým škůdcům. Hnojivo nenahrazuje přípravek na ochranu rostlin.

Při použití podle požadavků na hnojení rostlin je hnojivo beze zbytku spotřebováno a nedochází k zasolování půdy. Používá se i k dodatečnému mimokořenovému hnojení rostlin, zejména v případech, kdy je příjem živin kořeny ztížen. To může být např. za nepříznivého počasí.

Doporučení pro aplikaci

Hnojivo se aplikuje v ranních nebo večerních hodinách. Za intenzivního slunečního záření hrozí u citlivých kultur nebezpečí popálení. Mimokořenová výživa se provádí během hlavní vegetační doby v dílčích dávkách v nejméně 14 – ti denních odstupech.

Pro foliární aplikaci se maximální doporučené dávky pohybují v rozmezí 3 - 6 l koncentrátu na hektar. Koncentrace aplikovaného vodného roztoku je nejvhodnější v rozmezí 0,5 – 2 %.

Aplikační dávky

Plodina

Doba aplikací

Počet aplikací

Dávkování v l/ha

Obilniny, olejniny

v období metání až do kvetení

1 - 2

5

Luskoviny

před květem

1 - 2

5

Řepka olejka

4 až 6 listů

dlouživý růst

2 - 3

5

Cukrovka

4 až 6 listů

2 - 3

4 – 6

Listová zelenina

v průběhu vegetace spolu s pesticidy jako 0,5 % roztok

4 - 6

 

Réva vinná

po násadě plodů při použití pesticidů jako 0,5 % roztok

6 - 8

 

Jádroviny, peckoviny

po odkvětu při použití pesticidů jako 0,5 % roztok

5 - 10

 

Chmel

po celé vegetační období spolu s pesticidy

4 - 6

3 - 5

Brambory

od vzejití v intervalu 14 dnů

2 - 4

5