Moje hnojiva

LOVOFERT LAS 24+6S

LOVOFERT LAS 24+6S je dusíkaté hnojivo s obsahem 24 % dusíku a 6 % síry. Tvoří jej směs dusičnanu amonného se síranem vápenatým ve formě bělavých až světle hnědých granulí o velikosti 2 až 5 mm. Jejich vynikající fyzikálně–chemické vlastnosti zaručují výbornou skladovatelnost. Výrobek je povrchově upraven proti spékání.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v  % 24,0 (1/2 dusičnanový, 1/2  amonný)
Částice  od 2 mm do 5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 3,0
Částice nad 10 mm v % 0,0
Sírany jako S v % 6,0

Rozsah a způsob použití

Kombinace dvou forem dusíku umožňuje používání LOVOFERT LAS 24+6S k hnojení před setím nebo výsadbou, tak i v době vegetace rostlin. Hnojivo je vhodné ke všem plodinám a do všech půd, vzhledem k 6% obsahu síry z toho 4,5 % ve vodorozpustné formě je použitelné zejména ke hnojení potravinářské pšenice, řepky, brambor, cukrovky, jetelovin, brukvovité zeleniny a dalších plodin náročných na síru.

Aplikační dávky

kultura dávka kg/ha na jaře kg/ha během vegetace
Ozimé obiloviny 150 - 250 150 - 200
Řepka ozimá 200 - 250 150 - 250
Hořčice, řepka jarní  50  - 150 200 - 250
Cukrovka, krmná řepa  50 - 400 150 - 200
Brambory 250 - 350 150 - 200
Kukuřice na siláž 200 - 400 150 - 200
Louky a pastviny 150 - 400 150 - 200
Košťáloviny 250 - 400 100 - 200
Cibulová zelenina 150 - 350 max. 150

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin).