Moje hnojiva

MANGAN Forte

Nejvhodnější použití je začátkem vegetace po olistnění kultur. Od té doby lze hnojivo aplikovat ve 14denních intervalech 2× až 3× za sebou. Kromě doby kvetení, kdy jsou porosty citlivější (aplikovat poloviční, dávku), je možné hnojivo aplikovat po celou dobu vegetace. Doporučená dávka je 2–3 l koncentrátu na hektar při jedné aplikaci.Složení
Mangan jako Mn v% 11,0 (152 g/l)
pH zředěného roztoku (1 : 5) 2-3  

Toto hnojivo je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.