Moje hnojiva

KalciFert

Pevné granule mikro mletého vápence šedobílé barvy se 100% reaktivitou podpořené přídavkem minerálního dusíku.

Rozsah a způsob použití

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Celkový dusík (N)

7 %

amonný (NH4-N)

3,5 %

nitrátový (NO3-N)

3,5 %

Vápník (CaO) vodorozpustný

43 %

Granulometrie

 

> 4,75 mm

max. 3 %

2,5 - 4,75 mm

min. 95 %

< 2,5 mm

max. 2 %

pH

> 7,0

    Ke stažení