Moje hnojiva

ZEORIT NPK 7-5-10+9,5S+ 0,1Zn

Složení, vzhled a vlastnosti

 

ZEORIT NPK 7-5-10+9,5S+0,1Zn obsahuje amonnou formu dusíku. Fosfor je ve vodorozpustné dobře přijatelné formě stejně jako draslík. Celkové množství síry je 9,5 % vyjádřené jako S (28,5 % vyjádřeno jako SO3). Významnou součást hnojiva tvoří zeolit, zajišťující nové vlastnosti hnojiva při aplikaci. Kromě hlavních živin obsahuje hnojivo vápník ve vodorozpustné formě a mikroživinu zinek, důležitou pro růst a vývoj většiny plodin. Obsažené zeolity, unikátní přírodní materiály, pozitivně ovlivňují mechanicko – fyzikální parametry půdy a zvyšují efektivnost příjmu živin po celou dobu vegetace. Vysokou účinnost hnojiva lze očekávat na alkalických a neutrálních půdách. Zeolit pozitivně ovlivňuje fyzikálně – chemické vlastnosti půd, a to zejména při jeho dlouhodobém opakovaném používání. Minerál zeolit po aplikaci hnojiva zůstává v půdě, kde poutá vodu a postupně ji uvolňuje pro potřeby rostlin, čímž zlepšuje hospodaření s vodou ve všech oblastech v období s nerovnoměrným rozložením srážek. Stává se složkou půdního sorpčního komplexu, a tím zvyšuje sorpční kapacitu půd (zejména lehkých), zvyšuje využití fosforu a síry z půdy a aplikovaných živin. Zeolit poutá rizikové prvky (Cd, Pb, Cr, aj.), čímž omezuje jejich příjem rostlinami, především v podmínkách zvýšené mobility rizikových prvků (např. na kyselých půdách), váže amonný dusík a zpomaluje jeho přeměny v procesu nitrifikace. Hnojivo je proto vhodné i pro podzimní hnojení, jelikož dochází ke snížení ztrát dusíku do atmosféry i podzemních vod. 

 

 Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Dusík celkový jako N celk. v % hm.

7,0

Dusík amonný jako N čp. v % hm

7,0

Fosfor rozpustný v neutrálním citranu amonném a vodě (jako P2O5) v % hm

5,5

Fosfor rozpustný ve vodě (jako P2O5)  v % hm

5,0

Draslík rozpustný ve vodě (jako K2O

10,0

Síra jako S v % hm. (jako SO42-)  v % hm

9,5 (28,5)

Vápník vodorozpustný jako CaO v % hm

5,5

Zinek v % hm

0,1

Částice 2 – 6,3 mm v % hm

min. 90,0

Částice pod 1 mm v % hm

max.  3,0

Částice nad 10 mm v % hm

0,0

 

Obsah rizikových prvků:

Obsah rizikových prvků: hnojivo splňuje limity rizikových prvků platných v ČR.

Rozsah a způsob použití

ZEORIT NPK 7-5-10+9,5S+0,1Zn  se používá pro základní předseťové hnojení polních plodin a na jarní hnojení trvalých travních porostů a zeleniny. Hnojivo se aplikuje běžným rozmetadlem na povrch půdy co nejrovnoměrněji. Po aplikaci se zapravuje do půdy bránami, kultivátorem, resp. disky. V zahrádkách je ho možné použít při základním zpracování půdy před výsadbou všech druhů zeleniny, bobulovin, drobného ovoce a ovocných dřevin.

 

Aplikační dávky

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných zákonných normativů, při zohlednění agroekologických podmínek, hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních postupů (např. rozbory půd a rostlin). Dávky základního hnojení se určují podle potřeby pěstované plodiny na dusík.

 

Plodina

Dávka kg/ha

Pšdnice ozimá, ozimé obiloviny

250 - 400

Jarní obiloviny, ječmen jarní

250 - 400

Olejniny, řepka ozimá, slunečnice, mák

250 - 400

Brambory konzumní a průmyslové

250 - 400

Cukrovka, kukuřice

250 - 400

Chmel

100 - 200

Vinice, ovocné kultury

100 - 200