Moje hnojiva

DUSÍKATÁ HNOJIVA

DUSÍK

Mezi makrobiogenními prvky má dusík specifický význam. Je na čtvrtém místě mezi biogenními prvky hned po uhlíku, kyslíku a vodíku. DUSÍK patří k nejvýznamnějším živinám, a to nejen pro rostliny, ale pro všechny živé organismy, včetně půdních mikroorganismů. Patří k základním stavebním prvkům, které tvoří nejvýznamnější část živé hmoty - bílkoviny. Rostliny přijímají dusík ve formě iontů, a to kationtu amonného (NH4+) nebo aniontu nitrátového (NO3- ). V biologicky činných půdách převažuje většinou příjem nitrátového aniontu.

Rostliny přijatý minerální dusík postupně využívají ke tvorbě organických dusíkatých sloučenin (nitrátový dusík musí být nejprve převeden - redukován na amonný dusík). DUSÍK je také významnou součástí chlorofylu, kde s hořčíkem tvoří centrální část této složité a velmi důležité organické sloučeniny. Duchoň nazývá dusík jazýčkem na váze, jehož nadbytek nebo nedostatek vede ke škodlivým efektům, které se projevují nejen na výnosu, ale i na kvalitě. Poruchy příjmu dusíku rostlinami se projevují narušením metabolismu, omezením růstu, snížením výnosu a většinou i zhoršením kvality produkce. Zjevné jsou i změny v zabarvení rostlin jako důsledek omezené tvorby chlorofylu nebo jeho odbourávání ve starších listech.

FUNKCE:SYMPTOMY NEDOSTATKU:SYMPTOMY NADBYTKU:

velká produkce vegetativní hmoty, tmavě zelené listy, pozdější nástup generativní fáze, náchylnost k poléhání a chorobám, snížená mrazuvzdornost, omezení vzcházivosti drobných semen, prodloužení období dozrávání, zhoršení nutriční hodnoty zeleniny a krmiv.

Galerie