Moje hnojiva

SILVARADIX

Vícesložkové tuhé anorganické hnojivo s makroživinami, světle béžové barvy, s nízkým obsahem chloridů.

 

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
Dusík celkový jako N v % hm. 12
Dusík dusičnanový jako N v % hm. 2,5
Dusík amonný jako N v % hm 9,5
Draslík vodorozpustný jako K2O v % hm. 6
Vápník celkový jako CaO v % hm. 4
Hořčík celkový jako MgO v % hm. 7,5
Síra celková jako S v % hm. 18
Síra celková jako SO3 v % hm. 45

Rozsah a způsob použití

Hnojivo SILVARADIX je moderní kombinované hnojivo s širokým záběrem uplatnění ve výživě rostlin. Mezi jeho přednosti patří vysoký obsah hořčíku, síry a také vodorozpustný draslík. Za zmínku stojí také obsah vápníku. Obsažený komplex živin podporuje zdravý růst rostlin a zlepšuje kvalitu produkce.  V zemědělské výrobě v závislosti na místních půdně - klimatických podmínkách najde své uplatnění všude tam, kde je třeba podpořit toleranci vůči stresu po výsadbě z nedostatku přijatelných živin v okolním prostředí. Je vhodným hnojivem především pro TTP (louky a pastviny), obilniny a zajímavým hnojivem může být také pro podzimní přihnojení ozimů, kde kromě přiměřené dávky dusíku dodáme přijatelný draslík pro podporu přezimování.

Používá se po celou dobu vegetace v závislosti na diagnostice výživného stavu porostu ručně nebo pomocí rozmetadel. Pro zvýšení účinnosti doporučujeme pro aplikaci zálivku, což zajistí rychlou dostupnost aplikovaných hnojiv.

Aplikační dávky

Základní aplikační dávka při použití hnojiva SILVARADIX pro zemědělství

Kultura Dávka v kg/ha
Podzim – ozimé plodiny (řepka) 250 - 400
Obiloviny, olejniny 300 - 500
TTP (louky a pastviny) 350 - 500
Brambory 400 - 500
Chmelnice 400 - 600
Zelenina listová a kořenová 600 - 800

více plodin v přiložené etiketě

Základní aplikační dávka při použití hnojiva SILVARADIX pro lesy

Hnojivo SILVARADIX pro lesní školky je určeno pro hnojení lesních kultur během vegetace na půdách s nízkým obsahem hořčíku, nízkým až dobrým obsahem přijatelného draslíku a vyhovujícím až vysokým obsahem fosforu.

U hnojiva se předpokládá 1 – 3 aplikace v prvním vegetačním období a max. 3 aplikace ve druhém vegetačním období. Navržené základní dávky a jejich počet je možné upravit podle stavu porostu, např. v prvním vegetačním období snížit dávku u jednoletého výsevu borovice. 

Na základě půdních rozborů je možné při podzimní aplikaci doplnit draslík (např. síran draselný), hořčík (např. kieserit), případně i fosfor (např. Fosmag).

Kultura

Dávka hnojiva

Dávka živiny v kg/ha

kg/ha

N

P

K

Mg

Jehličnaté dřeviny - smrk

166

19,9

0

8,3

7,2

Listnaté dřeviny, borovice

250

30

0

12,5

10,8

více v přiložené etiketě

    Ke stažení