Moje hnojiva

EPSO TOP (HOŘKÁ SŮL)

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Hořčík rozpustný ve vodě jako MgO

 min. 15,0 %

Síra jako So42-

min. 33,0 %

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva:

 

kadmium 1; olovo 10; rtuť 1; arzen 10; chrom 50

 

 

Rozsah a způsob použití

Minerální krystalické hnojivo s obsahem hořčíku a síry.

Hnojivo umožňuje hnojením na list rychle odstranit příčiny akutního nedostatku hořčíku v rostlinách. Používá se výhradně v roztoku k listové aplikaci. Aplikuje se ve 2-5 % koncentraci na list postřikovačem nejčastěji společně s pesticidy při ošetření proti škodlivým činitelům u polních plodin. Doporučujeme proto kombinaci s pesticidem předem vyzkoušet a konzultovat s výrobcem pesticidu. Hořká sůl je rostlinami dobře snášena, přesto může dojít výjimečně k jejich poškození. Při nižší vzdušné vlhkosti nebo vysokých teplotách je vhodné použít nižší koncentrace a postřik případně zopakovat. Hořká sůl není na světle stálá a reaguje i na teplotu a vzdušnou vlhkost. Dochází při tom k rekrystalizaci, která nemá vůbec žádný vliv na rozpustnost hořké soli ve vodě. Tato vlastnost je pro tuto sůl typická.

 

Aplikační dávky

Kultura

Dávka v kg/ha

Obiloviny (od odnožování do tvorby klasů)

1-2x v 5 % koncentraci roztoku

Kukuřice (od 4 listu do květu)

1-2x v 5 % koncentraci roztoku

Řepka (od butonizace do květu)

1-2x v 5 % koncentraci roztoku

Cukrovka (od konce května do června)

1-2x v 5 % koncentraci roztoku

Vinná réva (po odkvětu do začátku srpna)

1-2x v 3-5 % koncentraci roztoku

Brambory (do květu)

1-2x v 2-3 % koncentraci roztoku

Hrách, bob (před květem)

1-2x v 5 % koncentraci roztoku

Zelenina (v období max. přírůstků hmoty)

1-2x v 2-3 % koncentraci roztoku

Ovocné stromy (do tvorby plodů)

2-3x v 2 % koncentraci roztoku

Konifery (při příznacích nedostatku hořčíku)

2-3x v 2-3 % koncentraci roztoku