Moje hnojiva

ENSIN® PLUS

 

Nejnovější varianta modifikace zavedeného hnojiva DASA resp. její stabilizované verze. ENSIN® PLUS je přímým nástupcem moderního hnojiva ENSIN® (DASA s přídavkem inhibitoru nitrifikace), navazuje na jeho vlastnosti a ještě více akcentuje současné požadavky na účinnost a především ekologickou bezpečnost.

 

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Dusík celkový jako N v % hm.

26,0

Dusík amonný jako N v % hm.

18,5

Dusík dusičnanový jako N v % hm.

7,5

Síra vodorozpustná jako S v % hm.

13,0

Obsah dikyandiamidu (DCD)

0,36-0,54 %

Obsah 4-amino-1,2,4-triazolu (ATC)

0,032-0,048%

 

Rozsah a způsob použití

Hnojivo se stabilizovaným N a obsahem S je vhodné na pozdní podzimní, regenerační jarní, základní předseťové hnojení, případně přihnojení během vegetace polních plodin náročných na S (řepka, obilniny, slunečnice, kukuřice, okopaniny). Dusík je uvolňovaný postupně v závislosti na půdně-klimatických podmínkách, čímž se zvyšuje jeho využitelnost a snižují se ztráty vyplavením a únikem do ovzduší.

Aplikační dávky

Plodina

Dávka v kg/ha

Pšenice

230-380 kg/ha

Řepka olejka

460-760 kg/ha

Brambory

460-540 kg/ha

Kukuřice

460-540 kg/ha

 

Naše zkušenosti

 

    Ke stažení