Moje hnojiva

Lovo CaN T

Lovo CaN T je kapalné hnojivo medové barvy obsahující dusík a vápník v rychle působící vodrozpustné formě. Dusík je přítomen ve formě amonné, dusičnanové a močovinové.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti

      Hodnota

Celkový dusík jako N v %

          13,0

Celkový vápník jako CaO v %

          13,0

pH zředěného roztoku  (1:5)

           6 - 8

 Hustota v kg/l při 20 °C

       cca 1,41

Rozsah a způsob použití

Hnojivo se uplatňuje při předseťovém hnojení a k přihnojení obilnin dusíkem, především na kyselejších půdách a v chladnějších podmínkách. Velmi dobře účinkuje při regeneračním hnojení obilnin, hlavně potravinářské pšenice, kde kromě výnosu zlepšuje i pekařské parametry, jako je obsah N – látek a objemovou hmotnost. Vhodné použití je též při aplikacích na podzim u pozdně setých porostů či nevyrovnaných porostů v důsledku nedostatku srážek a teplotního stresu. Je též vhodné k přihnojování trvalých travních porostů po seči.  Specifické použití je k mimokořenové výživě zahradních plodin. U jabloní se osvědčil postřik proti hořké pihovitosti. Dobrý účinek hnojiva byl zaznamenán u paprik a rajčat proti vrcholové hnilobě plodů. Jemný zákal netvoří pevný sediment a není na závadu použití hnojiva.

Aplikační dávky

Plodina

Doba aplikací

Počet aplikací

Dávkování v l/ha

Okurky

1. po nasazení plodů, další opakovat po 14 dnech

3

2-4

Rajčata, papriky

začátek kvetení, další opakovat po 14 dnech

4-6

3-6

Réva vinná

1. po odkvětu, další současně s pesticidy

3

4-5

Jabloně

od poloviny července, opakovat vždy po 14 dnech

5-6

3-6

Ozimý ječmen

regenerační hnojení  

produkční hnojení   

1

1

200

100

Jarní ječmen

produkční hnojení   

1

200

Ozimá pšenice

BBCH 10-19

regenerační hnojení

produkční hnojení

1

1

1

50

250

150

Řepka ozimá

BBCH 15-19

regenerační hnojení

1

1

50

200