Moje hnojiva

PIADIN® neo

PIADIN® neo

S přípravkem PIADIN® neo můžete aplikovat organická hnojiva dříve, v chladnějším a vlhčím období, bez rizika ztrát dusíku vyplavením nitrátové formy. PIADIN® neo také umožňuje spojení jednotlivých dávek. Díky zpomalené přeměně amonného dusíku na nitráty můžete aplikovat kejdu, digestát apod. v jednom termínu dle plodiny a ušetřit tak přejezdy.Tato přeměna dusíku probíhá neustále a nikdy se zcela nezastaví. Proto může rostlina podle své potřeby využívat obě formy dusíku. Tím je zajištěna její optimální výživa, což zároveň vede ke zvýšení výnosu a kvality.

 

Výhody:

 

Princip fungování:

PIADIN® neo je značkový produkt společnosti SKW Stickstoffwerke Piesteritz a je výsledkem desítek let výzkumných prací. Po hnojení statkovými a organickými hnojivy se amonný dusík přeměňuje na nitrátový během jednoho až dvou týdnů. Nitrátový dusík je velmi mobilní a riziko jeho vyplavení vysoké. Rovněž zde hrozí ztráty v podobě denitrifikace. Oba efekty jsou pro životní prostředí škodlivé. Účinek PIADIN® neo nastupuje ihned po aplikaci hnojiva. Přeměna dusíku z nepohyblivé amonné formy na mobilní formu nitrátovou se dvakrát až čtyřikrát zpomalí. Na rozdíl od nitrátového je amonný dusík vázán na půdní sorpční komplex, z něhož jej nelze snadno vyplavit ani vytěsnit a tak je k dispozici rostlinám v kořenové oblasti v souladu s jejich požadavky. Rostlina se tak může vyživovat amonným i nitrátovým dusíkem současně. Tím je zabráněno luxusnímu příjmu nitrátového dusíku a přerůstání porostů.

 

Doporučené dávkování:

Aplikace a přeprava:

PIADIN® neo by měl být těsně před aplikací důkladně smíchán s tekutým hnojivem (kejdou, digestátem apod.). Pro vakuové cisterny lze použít Bypass nebo je možné dávkovat přímo do sací hadice.

U cisternových vozů musí být PIADIN® neo přidán před plněním. Usnadnit dávkování mohou speciální aplikátory (zařízení provádí přesné dávkování pomocí čerpadla a elektronického průtokoměru). Dávkovací systém usnadňuje používání PIADIN® neo a vždy si můžete být jisti, že používáte optimální množství. PIADIN® neo může být také aplikován na plochu krátce před organickým hnojením a zapracován společně s organickým hnojivem.

 

Speciální použití PIADIN® neo u Strip Till technologií

Metody hnojení do půdy jako strip-till poskytují nejlepší možnosti pro redukci ztrát amonného dusíku. Při pásové aplikaci a injektáži kejdy do hloubky 12 až 20 cm nedochází k nepříjemnému obtěžování zápachem a ztrátám živin způsobených erozí. Bez použití PIADIN® neo mohou vznikat ztráty způsobené únikem oxidu dusného do ovzduší. PIADIN® neo může své účinky naplno projevit především u těchto metod. Zásoby amonného dusíku v půdě se stabilizují po dlouhá časová období a postarají se o udržitelné a vyvážené zásobování živinami. Při aplikaci v rámci strip-till technoligií postačuje snížená dávka inhibitoru PIADIN® neo v množství 3 l/ha.

 

Přepravní balení přípravku PIADIN® neo splňují všechny požadavky na snadnou a bezpečnou manipulaci - jsou v objemech 10l nebo 20l kanystry a IBC kontejnery o objemu 1.000 l. PIADIN® neo lze kombinovat se všemi organickými a minerálními hnojivy s vysokým podílem amonného dusíku nebo ve kterých je dusík rychle mineralizován (např. kejda, digestát, močůvka, suchý drůbeží trus, DAM, SAM apod.). Aplikace přípravku PIADIN® neo je tím výhodnější, čím více dusíku je obsaženo v aplikované dávce a čím delší je období mezi hnojením a největší potřebou dusíku pro rostlinu.

    Ke stažení