Moje hnojiva

LOVOFERT LAD 27

LOVOFERT LAD 27 je dusíkaté hnojivo s obsahem 27 % dusíku a 4 % MgO. Tvoří jej směs dusičnanu amonného s jemně mletým dolomitem ve formě bělavých až světle hnědých granulí o velikosti 2 až 5 mm. Jejich vynikající fyzikálně–mechanické vlastnosti zaručují výbornou skladovatelnost. Výrobek je povrchově upraven proti spékání.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v %    27,0 (1/2 dusičnanový,1/2 amonný)
Celkový hořčík jako MgO v %    4,0
částice od 2 mm do 5 mm v %min.  90,0
částice pod 1 mm v % max.    3,0
částice nad 10 mm v %    0,0

Rozsah a způsob použití

Používá se na základní hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo obsahující dusičnanový a amonný dusík.

Aplikační dávky

Kultura Dávka v kg/ha
ozimá pšenice, ozimý ječmen 170-500
ozimé žito 150-400
jarní pšenice a jarní ječmen 120-350
jarní ječmen sladovnický   90-200
Oves 120-300
ozimá řepka 180-600
Kukuřice 350-700
brambory 170-500
cukrovka 220-500
trvalé travní porosty 100-500

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin).