Moje hnojiva

Polní dny a pokusy

POLNÍ DNY NEJSOU PŘÍBĚHEM JEDINÉHO DNE

Přestože se u těchto akcí vše točí okolo konkrétního data akce, jedná se o aktivity, které zaberou mnohdy více než rok. Začíná se plánováním co, kdy a kde, pokračuje „klasickým“ zakládáním porostů a péče o ně a přípravou doprovodných témat jako např. technologií zakládání půdy, využití zemědělské techniky nebo živočišné výroby a teprve poté nastává příprava organizace polního dne – ve stručnosti kdo, kde a co bude prezentovat.

Ročně ošetřujeme a sklízíme na zhruba 1000 pokusných parcel, kde testujeme široký sortiment hnojiv a způsobů jejich použití. Tyto zkušenosti nám pomáhají při zavádění nových výrobků na trh – jmenujme dnes již běžné hnojivo DASA 26/13, či nově nastupující hnojiva s inhibitory nitrifikace (ENSIN®, ALZON® neo-N, LOVOGRAN IN ) nebo specialit z oblasti listové výživy (např. BOROSAN Humine či LOVOHUMINE NP+Zn). Za mimořádně úspěšný projekt posledních let lze považovat „objevení“ nových aplikačních oken, konkrétně podzimního hnojení řepky nebo hnojení řepky dusíkem ve vysokých fázích vývoje, které je šité na míru zejména lovosickým Lovo CaNům.

Budeme se těšit příští rok.

    Ke stažení