Moje hnojiva

STATKOVÁ HNOJIVA

Chlévský hnůj 

Směs podestýlky s tuhými a tekutými výkaly zemědělských zvířat. Složení je velmi variabilní. V průměru obsahuje 75-80% vody a 20-25% sušiny. Sušina organických látek se pohybuje mezi 16-18%. V průměru obsahuje 0,4-0,5% N, 0,15-0,25 P2O5, 0,6-0,7% K2O, 0,6% CaO, 0,1% MgO. Přítomny jsou i další makroprvky a mikroprvky. Poměr C:N je 20-30:1. 

 

Močůvka

Prokvašená moč ustájených hospodářských zvířat. Jde o dusíkato-draselné hnojivo s nízkým obsahem organických látek. Obsahuje 0,23% N, 0,33% K2O a řadu růstových látek zejména auxinového typu. Dusík je z velké části obsažen ve formě močoviny.Kejda

Je částečně prokvašená směs tuhých a tekutých výkalů hospodářských zvířat ředěná vodou, která vzniká v bezstelivových provozech. Obsah sušiny se pohybuje od 7,5-15% (prasata, skot) do 15-20% (drůbež). Organické látky tvoří 70-80% sušiny.

Žádoucí obsahy živin v dobré kejdě (ŠKARDA, 1992)

Druh kejdy Obsah v kejdě (%)
Sušina Org. látky N P K Ca Mg
skotu 7,5 5,5 0,4 0,1 0,4 0,1 0,04
prasat 7,5 6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,05
drůbeže 15 10,5 1 0,3 0,3 1 0,1