Moje hnojiva

MINERÁLNÍ HNOJIVA

Potřeba a význam hnojení

Pěstování rostlin a jejich využívání pro obživu lidí, hospodářských zvířat a průmyslové zpracování je po staletí součástí našeho života. Minulé generace, které samy na polích hospodařily, si významně uvědomovaly potřeby rostlin. V dnešní době je úspěšné pěstování rostlin považováno za jakousi samozřejmost. Málokdo si však uvědomuje, co je vlastně pro rostliny nezbytné. Jedním ze základních předpokladů zdravého růstu rostlin je dostatek živin v půdě. S ohledem na jejich složitý systém vazeb v prostředí je důležité doplňovat živiny:

Doplnění přijatelných živin je možné především aplikací minerálních hnojiv. Hnojení je tedy základním předpokladem pro dosažení množství a kvality produkce. Lidé a zvířata potřebují pestrou, nutričně vyváženou, stravu. Stejně tak pro rostliny je vyrovnaná výživa velice důležitá. Chybí-li rostlinám v půdě živiny v přístupné formě, poskytují produkci v nedostatečném množství a nízké kvalitě. Dochází nejen ke snížení obsahu výživově a energeticky významných látek (například bílkoviny, sacharidy, vitamíny), ale také ke snížení obsahu minerálních látek –  makroprvků (N, P, K, Mg, Ca, S) a stopových prvků (Fe, Zn, Cu, Mo, B, Mn, Se a dalších). Je tedy nepochybné, že tak jako výživa rostlin působí na množství a kvalitu rostlinné produkce, působí následně využívané rostlinné produkty (potraviny) na člověka a krmiva na hospodářská zvířata. Výsledky dlouhodobých vědeckých studií jednoznačně potvrzují, že dostatečná a vyrovnaná výživa rostlin přispívá k potřebné produkci rostlin – v množství a kvalitě, zabezpečující existenci lidské populace.

Ke stažení