Moje hnojiva

DASA® H

Rozsah a způsob použití

HNOJIVO ES

Granulované dusíkaté hnojivo s obsahem síry a přídavkem lignitu. Šedý až černý, povrchově upravený granulát, s dobrými skladovacími vlastnostmi. Je vhodné na základní hnojení před setím, jarní regenerační hnojení ozimů, případně přihnojení během vegetace na doplnění výživy rostlin dusíkem a sírou. Zvlášť vhodné je na hnojeni polních plodin pěstovaných na lehkých písečnatých půdách s nízkým obsahem humusu. Obsahuje lignit, který je přírodním zdrojem huminové kyseliny.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Celkový dusík (N)

26,0 %

Z toho amonný (N)

18,5 %

dusičnanový (N)

7,5 %

Síra (S) vodorozpustná

13,0 %

Uhlík (C) z lignitu

min. 0,25 %

    Ke stažení