Moje hnojiva

STATKOVÁ A ORGANICKÁ HNOJIVA

 Hnojení statkovými a organickými hnojivy 

Statkovými hnojivy dodáváme do půdy živiny, organické látky, mikroorganizmy, látky stimulační a růstové. Díky této kvalitní organické hmotě je udržována a zvyšována půdní úrodnost. Půdy pravidelně hnojené statkovými a organickými hnojivy mají lepší fyzikální vlastnosti, lépe přijímají a zadržují vodu a živiny, jsou odolnější k výkyvům pH a umožňují lepší využití živin dodávaných minerálními hnojivy.