Moje hnojiva

GSH NPK 11-7-7+15S

Vícesložkové granulované hnojivo s obsahem síry jako sírany.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
Amonný dusík jako N v % hm. 11,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě a neutrálním  citranu amonném jako P2O5 v %  hm. 7,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v %  hm. 6,0
Draslík rozpustný ve vodě jako K2O v %   hm. 7,0
Sírany jako S v % hm. 15,0
Částice od 1 mm do 5 mm v %  hm. min. 90,0
částice pod 1 mm v %  hm. max. 3,0
částice nad 10 mm v %  hm.                                   0,0

Rozsah a způsob použití

Hnojivo je vhodné pro základní hnojení většiny zemědělských plodin na jaře, na půdách zásobených fosforem. Použití tohoto hnojiva v průběhu vegetace je omezené. Vysokou účinnost lze očekávat na slabě kyselých a neutrálních půdách.

Aplikační dávky

Kultura Dávky kg/ha
Ozimé obiloviny, startovací dávka N u luskovin       400 - 800
Jarní ječmen 300 - 500
Ostatní jarní obiloviny 500 - 800
Brambory konzumní a průmyslové 600 - 900
Cukrovka, kukuřice 700 - 1100
Intenzivní louky 500 - 700

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních postupů (např. rozbory půd a rostlin).