Moje hnojiva

LOVOSPEED

Jednosložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami, sytě červené barvy.

 

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost

Hodnota

Dusík celkový jako N v % hm.

24

Dusík dusičnanový jako N v % hm.

2,5

Dusík močovinový jako N v % hm.

19

Hořčík vodorozpustný jako MgO v % hm.

2

Síra vodorozpustná jako SO3 v % hm.

5

Měď jako Cu v % hm., v chelátu s EDTA, vodorozpustná

0,04

Železo jako Fe v % hm., v chelátu s EDTA, vodorozpustné

0,04

Mangan jako Mn v % hm., v chelátu s EDTA, vodorozpustný

0,02

Zinek jako Zn v % hm., v chelátu s EDTA, vodorozpustný

0,01

pH zředěného roztoku (1 : 5)

6,5 – 8,5

Hustota v kg/l při 20 °C

cca 1,26

 

Použití:

Dusíkato - sirné hnojivo s obsahem hořčíku a chelátově vázaných mikroživin je vhodné pro aplikaci postřikem. Po zředění se používá k základnímu hnojení při pěstování většiny plodin a kultur. U vytrvalých kultur lze provádět hnojení i po sklizni. Používá se i k dodatečnému hnojení rostlin živinami, zejména když je příjem živin kořeny ztížen. Je vhodné pro foliární aplikaci k rychlému doplnění deficitního dusíku, síry a mikroživin. Dusík je majoritně zastoupen v amidické formě a síra ve formě thiosíranové. Doplňkovým účinkem této formy síry je zvýšení odolnosti rostlin proti houbovým onemocněním a některým savým škůdcům. Hnojivo nenahrazuje přípravek na ochranu rostlin.

Hnojivo se aplikuje v ranních nebo večerních hodinách. Za intenzivního slunečního záření hrozí u citlivých kultur nebezpečí popálení.

Aplikace:

Pro foliární aplikaci je doporučená dávka hnojiva následující:

Plodina

Doba aplikací

Počet aplikací

Dávkování v l/ha

Slunečnice

Od BBCH 12 po celé vegetační období

2 - 6

12 – 20

Kukuřice

Od BBCH 13 po celou dobu vegetačního období

2 - 6

12 - 20

Řepka ozimá

  1. BBCH 15 – 19
  2. 2. BBCH 55 – 59

2

  1. 12 – 15
  2. 17 – 20

Obilniny

Od BBCH 13 po celou dobu vegetačního období

2 - 6

12 - 20

Cukrová řepa

Od BBCH 12 po celou dobu vegetace

2 - 6

12 – 20

Ovocné sady

Od kvetení po celou dobu vegetace

2 - 6

5 – 10

Aromatické rostliny

Po celou dobu vegetace

2 - 6

12 - 20

 

Aplikace se může opakovat 2 – 6 krát v závislosti na deficitu živin

Pro aplikaci u polních plodin se doporučené dávky hnojiva ředění 150 – 250 l/ha vody. V případě aplikace v ovocných sadech se dávka ředí 400 – 800 l/ha vody.

Uvedené dávky vyjadřují orientační množství hnojiva doporučeného k aplikaci pro danou plodinu. Konkrétní dávky a celkové množství je nutné upřesnit dle lokálních podmínek a platné legislativy. Velmi vhodné je využití rozborů půd a rostlin případně dalších diagnostických nástrojů.

    Galerie

    Ke stažení