Moje hnojiva

SUPERFOSFÁT GRANULOVANÝ TROJITÝ

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hodnota

Celkový obsah kys. fosforečné P2O5

min. 45,0 %

Obsah vodorozp. kys. fosforečné P2O5

max. 39,0 %

Obsah volné kys. fosforečné P2O5

max. 5,0 %

Vlhkost H2O

max. 2,0 %

Obsah částic 1-4 mm

min. 90,0 %

Obsah částic pod 1 mm

 max. 3,0 %

Obsah částic nad 10 mm

max. 0,0 %

Obsah rizikových látek je kontrolován u Cd, As, Pb, Hg a Cr.

 

 

Rozsah a způsob použití

Univerzální jednosložkové fosforečné hnojivo s vysokým obsahem fosforu v granulované formě. Jedná se o fyziologicky neutrální, rychle působící hnojivo. Používá se jako univerzální rychle působící hnojivo pro základní hnojení, na přihnojení ve fázi kritické potřeby pro všechny normálně zásobené půdy. Nehodí se pro půdy bohatě zásobené vápnem s vyšším obsahem železa, hliníku a pro půdy silně kyselé.

 

Aplikační dávky

Kultura

Dávka v kg/ha

Obilniny

200 - 250

Cukrovka

300 - 350

Brambory

200 - 250

Zelenina, ovoce

250 - 350