Moje hnojiva

LOVOFOS

Kapalné vícesložkové hnojivo obsahující stopové prvky a huminové látky.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti

Hodnota

Celkový dusík jako N v %

6,0

Fosfor jako P2O5 v %

12,0

Draslík jako K2O v %

6,0

Zinek jako Zn v %

0,005

Měď jako Cu v %

0,005

Molybden jako Mo v %

0,002

Železo jako Fe v %

min. 0,02

Mangan jako Mn v %

min. 0,01

Bor jako B v %

1,0

pH zředěného roztoku (1:5)

7,0 – 9,0

Hustota v kg/l při 20 °C

cca 1,24

Rozsah a způsob použití

Hnojivo zředěné vodou je univerzálním hnojivem, aplikuje se zálivkou nebo postřikem. Po zředění se používá k základnímu hnojení při pěstování většiny plodin a kultur na počátku vegetace. Obsažené huminové látky na bázi přepracovaných oxyhumolitů, které jsou ve vodorozpustné formě, pozitivně ovlivňují příjem živin, které hnojivo obsahuje. Kromě rychlosti jejich příjmu současně ovlivňují též jejich využití. Zlepšují účinnost fotosyntézy při nižší intenzitě světla, čímž napomáhají k vyrovnané energetické bilanci v rostlinách. Následkem toho je stimulována tvorba kořenového vlášení a dochází k lepšímu příjmu živin kořeny. Ve výsledku pak dochází k intenzivnímu růstu stonků a následně ke zvyšování hmotnosti sušiny rostlin. Menší část draslíku je ve formě humátu draselného. Tato forma draslíku je lépe využívána rostlinami. Hnojivo současně obsahuje významné množství boru. Jeho dostatečné množství mimo jiné zvyšuje odolnost proti mrazovému poškození a pozitivně ovlivňuje obsah cukrů v pletivech. Při použití podle požadavků na hnojení rostlin je hnojivo beze zbytku spotřebováno a nedochází k zasolování půdy. U vytrvalých kultur lze provádět hnojení i po sklizni. Používá se i k dodatečnému mimokořenovému hnojení rostlin, zejména v případech, kdy je příjem živin kořeny ztížen. To může být např. za nepříznivého počasí. Hnojivo se aplikuje v ranních nebo večerních hodinách. Za intenzivního slunečního záření hrozí u citlivých kultur nebezpečí popálení. Mimokořenová výživa se provádí během hlavní vegetační doby v dílčích dávkách v nejméně 14denních odstupech. Používá se jako plné hnojivo. Případný sediment není na závadu přípravku. Lze doporučit pro použití na balkónové i zahradní květiny.  

Doporučení pro aplikaci

Pro použití k zálivce nalijeme odměřené množství 20 ml (1 víčko od 5 a 20l balení) hnojiva do 4 l vody. Roztok důkladně promícháme a je připraven k použití. Aplikujeme minimálně v 14denních intervalech.

Pro foliární aplikaci se maximální doporučené dávky pohybují v rozmezí 3-6 l koncentrátu na hektar. Koncentrace aplikované kapaliny je nejvhodnější v rozmezí  0,5–1% roztoku. 

Aplikační dávky

Plodina

Doba aplikací

Počet aplikací

Dávkování v l/ha

Obilniny

použití při aplikaci pesticidů

3-5

5

Luskoviny

1. před květem, další po třech týdnech

4-5

5

Řepka olejka, olejniny

1.po vzejití, ve fázi 3 – 4 pravých listů

2.ve fázi prodluž. růstu

2x

2–5

Plodová zelenina

2 x před květem, 3 až 4 x po násadě plodů

5- 6

4–6

Listová zelenina

v průběhu vegetace spolu s pesticidy jako 0,5 – 1,0% roztok

4-6

 

Réva vinná

po odkvětu při použití pesticidů jako 0,5% roztok

6-8

2

Jádroviny, peckoviny

po odkvětu při použití pesticidů jako 0,5 – 1,0% roztok

5-10

 

Chmel

po celé vegetační období spolu s pesticidy

4-6

3-5

Jahodník

v intervalu 14 dnů až do sklizně jako 0,2% roztok

2-4

 

    Ke stažení