Moje hnojiva

MgS sol

MgS sol je bezdusíkaté hořečnaté hnojivo.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Znak jakosti

      Hodnota

Hořčík jako MgO v %

           7,5

Síra jako SO42-  v %

           18,0

Zinek jako Zn v %

           0,005

Bor jako B v %

           0,01

Molybden jako Mo v %

          0,001

pH zředěného roztoku (1:5)

       5,0 až 7,0

Hustota v kg/l při 20 °C

       cca 1,22

Rozsah a způsob použití

Hnojivo se používá zejména na jaře před setím nebo výsadbou resp. před zahájením vegetace zahradních plodin. U vytrvalých kultur lze provádět hnojení i po sklizni. Používá se i k dodatečnému hnojení rostlin živinami, zejména když je příjem živin kořeny ztížen. To může být za nepříznivého počasí. Mimokořenová výživa se provádí během hlavní vegetační doby v dílčích dávkách v minimálně 14ti (u obilovin 21ti) denních odstupech. Hnojivo je vhodné zejména k rostlinám náročným na hořčík (obilniny, olejniny, chmel, květák, zelí, hrách, fazole, brambory, rajčata, papriky, mrkev, réva vinná, růže aj.) a pro půdy s velmi nízkým až vyhovujícím obsahem hořčíku.  Ve chmelařství se hnojivo používá k mimokořenové výživě a jsou s ním dosahovány dobré výsledky, jak při zvyšování výnosů, tak kvality. Dobře se uplatňuje k mimokořenové výživě v užitkovém a okrasném zahradnictví. Hnojivo neobsahuje žádný dusík, lze je tedy používat po celou dobu vegetace bez rizika, že při aplikaci koncem léta nedojde k vyzrávání letorostů.

Aplikační dávky

Aplikaci na list je vhodné provádět v ranních nebo večerních hodinách. Za intenzivního slunečního záření je u citlivých kultur nebezpečí popálení.

Plodina Koncentrace roztoku hnojiva ve vodě v % Dávkování v l/ha Počet aplikací
Zelenina     0,5-1,0     4-6     3-6
Réva vinná     1,0-2,0     6-8     3-8
Jádroviny, peckoviny     1,0-2,0     6-8     3-4
Hrnkové květiny     0,6-1,0     4-6 během vegetačního období
Rychlená zelenina, mladé rostliny (sadba)     0,1-0,3     2-3 během vegetačního období
Jahody     0,5-1,5     4-8     2-4
Obilniny a olejniny     3,0-4,0     5-10     2-4

Při zálivce doporučujeme přidávat hnojivo v koncentraci 0,03 % (aplikace hnojiva při každé závlaze). V případě občasného přídavku doporučujeme zvýšit koncentraci na 0,2 % aplikační kapaliny.